FİNANS

mlp saglik - mpark - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.711.172.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 993.968.000,00
 • Finansal Yatırımlar 214.179.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.302.795.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 45.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.302.750.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 130.904.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 83.402.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 47.502.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 539.021.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 379.687.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 150.618.000,00
 • ARA TOPLAM 3.711.172.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.465.638.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.053.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.053.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.497.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.497.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.139.382.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 713.188.000,00
 • - Şerefiye 38.661.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 674.527.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 569.914.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 569.914.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 491.267.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.176.810.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.382.144.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 729.042.000,00
 • - Banka Kredileri 383.742.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 831.390.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 217.148.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.109.417.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 51.022.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.058.395.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 135.650.000,00
 • Diğer Borçlar 85.201.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.005.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 84.196.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 347.286.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 75.677.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 68.481.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 32.752.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 35.729.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 4.382.144.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.315.358.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.099.358.000,00
 • Banka Kredileri 323.724.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 775.634.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 83.191.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.088.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 52.094.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 52.094.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 71.627.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.697.502.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.479.308.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.492.110.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 208.037.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 556.162.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -53.452.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -53.452.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -53.452.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 160.982.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -267.882.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.038.523.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -12.802.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.176.810.000,00

Kredi Hesaplama