FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

mlp saglik - mpark - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.459.545.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.812.373.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.657.198.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 113.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.657.085.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 212.981.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 134.865.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 78.116.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.076.596.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 491.648.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 208.749.000,00
 • ARA TOPLAM 8.459.545.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 19.955.558.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.053.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.053.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 222.539.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 222.539.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.865.840.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.492.593.000,00
 • - Şerefiye 512.279.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.980.314.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.322.864.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.322.864.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.809.220.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 28.415.103.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.886.964.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.562.306.000,00
 • - Banka Kredileri 2.166.870.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 500.125.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.082.221.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 60.032.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.022.189.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 345.895.000,00
 • Diğer Borçlar 184.982.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 61.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 184.921.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 857.144.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 228.825.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 125.466.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 78.409.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 47.057.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 8.886.964.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.635.816.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.993.263.000,00
 • Banka Kredileri 1.072.954.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.920.309.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 272.231.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 33.681.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 112.823.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 112.823.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.223.818.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.522.780.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.892.323.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.675.031.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 208.037.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.129.483.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.645.882.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -40.788.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -40.788.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -40.788.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 65.511.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.062.903.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.529.594.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 217.292.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 28.415.103.000,00