FİNANS

mlp saglik - mpark - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.102.314.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 649.699.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.634.103.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.798.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.631.305.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 127.304.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 73.912.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.392.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 342.105.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 260.286.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 88.817.000,00
 • ARA TOPLAM 3.102.314.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.164.173.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.053.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.053.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.400.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.400.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.056.945.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 699.812.000,00
 • - Şerefiye 38.661.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 661.151.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 351.456.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 351.456.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 444.560.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.266.487.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.746.822.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 499.992.000,00
 • - Banka Kredileri 179.992.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 759.217.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 302.541.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.784.892.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27.890.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.757.002.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 132.565.000,00
 • Diğer Borçlar 78.883.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 799.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 78.084.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 375.806.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 39.343.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 76.124.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 32.497.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 43.627.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.746.822.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.655.901.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.374.896.000,00
 • Banka Kredileri 507.596.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 867.300.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 89.261.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.718.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 46.891.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 46.891.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 129.135.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.402.723.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 863.764.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 703.290.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 208.037.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 556.162.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -45.228.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -45.228.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -45.228.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.260.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -195.978.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 170.037.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 160.474.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.266.487.000,00

Kredi Hesaplama