FİNANS

mlp saglik - mpark - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.296.848.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 936.942.000,00
 • Finansal Yatırımlar 266.852.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.708.306.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 160.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.708.146.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 126.818.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 76.086.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 50.732.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 651.147.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 439.844.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 166.939.000,00
 • ARA TOPLAM 4.296.848.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.257.146.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.053.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.053.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.480.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.480.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.359.838.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.040.164.000,00
 • - Şerefiye 33.037.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.696.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 709.853.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 709.853.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 710.486.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.553.994.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.582.667.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.117.934.000,00
 • - Banka Kredileri 267.934.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 879.489.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 354.654.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.542.733.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 51.372.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.491.361.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 230.371.000,00
 • Diğer Borçlar 124.040.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 69.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 123.971.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 408.198.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 177.369.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 102.533.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 57.562.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 44.971.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.582.667.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.096.599.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.655.640.000,00
 • Banka Kredileri 110.034.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.545.606.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 288.930.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 67.284.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 81.572.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 81.572.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.173.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.679.266.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.874.728.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.859.394.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 208.037.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 556.162.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -33.893.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -33.893.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -33.893.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.925.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.460.173.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 244.786.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.334.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.553.994.000,00

Kredi Hesaplama