FİNANS

marti gmyo - mrgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 171.346.027,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 83.076.029,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 50.325.168,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 50.325.168,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.053.179,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.673.605,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 379.574,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.149.958,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.741.693,00
 • ARA TOPLAM 171.346.027,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.883.129.571,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.281.084,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.281.084,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.856.593.065,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.100.353,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 5.100.353,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.293,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.293,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.149.776,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.149.776,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.054.475.598,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.338.306,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 65.045.883,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.977.600,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.819,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.971.781,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 133.993,00
 • Diğer Borçlar 32.396.279,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 290.185,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.106.094,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 71.250,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.713.301,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 408.718,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.304.583,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 103.338.306,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 415.440.833,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 392.492.504,00
 • Banka Kredileri 392.492.504,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 18.533.046,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.045.015,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.045.015,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.370.268,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 518.779.139,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.535.696.459,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.535.696.459,00
 • Ödenmiş Sermaye 330.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.716.606,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -803.111,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -803.111,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -803.111,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.040.213.122,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.040.213.122,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.685.272,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 148.106.804,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.702.493,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.054.475.598,00

Kredi Hesaplama