FİNANS

marti gmyo - mrgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 133.764.272,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 55.210.993,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 42.456.075,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 42.456.075,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.620.083,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.951.563,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 668.520,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.000.985,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.476.136,00
 • ARA TOPLAM 133.764.272,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.902.957.787,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.035.925,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.035.925,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.877.078.006,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.838.949,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 6.838.949,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.907,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.907,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.036.722.059,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 134.110.905,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.500.099,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 100.403.522,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.080.946,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 146.373,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.934.573,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 565.337,00
 • Diğer Borçlar 22.539.343,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 862.399,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.676.944,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.114,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.001.544,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 442.710,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 558.834,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 134.110.905,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 455.938.239,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 446.035.765,00
 • Banka Kredileri 446.035.765,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 9.583.635,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 153.267,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 153.267,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 165.572,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 590.049.144,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.446.672.915,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.446.672.915,00
 • Ödenmiş Sermaye 330.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.716.606,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -586.050,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -586.050,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -586.050,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.548.790.325,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.548.790.325,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.685.272,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 148.106.804,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.409.693.452,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.036.722.059,00

Kredi Hesaplama