FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

marti gmyo - mrgyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 135.733.251,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 54.014.891,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 55.687.505,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 55.687.505,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.348.696,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.235.723,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 112.973,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.741.710,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 940.449,00
 • ARA TOPLAM 135.733.251,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.432.553.581,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.170.934,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.170.934,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.396.383.220,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.405.645,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 6.405.645,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.161,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.161,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.588.621,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.588.621,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.568.286.832,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.964.001,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 96.605.495,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.998.846,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 142.474,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.856.372,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 669.673,00
 • Diğer Borçlar 20.362.951,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 407.150,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.955.801,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 71.266,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.255.770,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 435.797,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.819.973,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 123.964.001,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 437.391.318,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 425.965.472,00
 • Banka Kredileri 425.965.472,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 9.583.604,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 771.144,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 771.144,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.071.098,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 561.355.319,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.006.931.513,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.006.931.513,00
 • Ödenmiş Sermaye 330.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.716.606,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -644.378,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -644.378,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -644.378,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.413.467.381,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.413.467.381,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.685.272,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 148.106.804,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.095.119.569,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.568.286.832,00

Kredi Hesaplama