FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

marti gmyo - mrgyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 99.789.665,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.178.533,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 57.820.203,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 57.820.203,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.542.072,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 30.314.640,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 227.432,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.937.711,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 311.146,00
 • ARA TOPLAM 99.789.665,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.135.619.174,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.035.927,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.035.927,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.101.515.219,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.062.613,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 15.062.613,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.415,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.415,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.235.408.839,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 165.417.699,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 111.631.961,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.929.619,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.189.161,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 265.445,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.923.716,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.402.604,00
 • Diğer Borçlar 21.666.822,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.666.822,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.097,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.577.435,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 566.497,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.010.938,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 165.417.699,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 680.348.894,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 675.025.640,00
 • Banka Kredileri 675.025.640,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 316.743,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 316.743,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.006.511,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 845.766.593,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.389.642.246,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.389.642.246,00
 • Ödenmiş Sermaye 330.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.716.606,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -888.759,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -888.759,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -888.759,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.534.872.263,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.534.872.263,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.549.954,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.556.935.574,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 957.190.102,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.235.408.839,00