FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

oncosem onkolojik sistemler - oncsm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 181.419.372,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 65.339.952,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 59.771.308,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 59.771.308,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.516,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 52.230.804,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.748.415,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.069.031,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 246.346,00
 • ARA TOPLAM 181.419.372,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 56.351.823,00
 • Finansal Yatırımlar 423.800,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 95.177,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 95.177,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 44.814.246,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.058.962,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.504.755,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.290.364,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 237.771.195,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.887.440,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 34.941.940,00
 • - Banka Kredileri 34.180.494,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.233.762,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.024.536,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.024.536,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.583.062,00
 • Diğer Borçlar 903.490,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 65.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 838.490,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.506.810,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 185.153,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.419.650,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.035.189,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.384.461,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.089.037,00
 • ARA TOPLAM 63.887.440,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.082.848,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.877.948,00
 • Banka Kredileri 1.388.961,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 488.987,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.012.814,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 71.970.288,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 165.800.907,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 165.800.907,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.850.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -20.810.112,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.076.500,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -942.128,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -942.128,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -942.128,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 80.777.017,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 23.225.704,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.376.074,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 237.771.195,00

Kredi Hesaplama