FİNANS

orge enerji elektrik - orge - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 755.214.470,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 72.958.027,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 82.069.787,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 82.069.787,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.561.652,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.561.652,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 65.271.099,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.856.729,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 92.258,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.768.350,00
 • ARA TOPLAM 755.214.470,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 133.402.467,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 448.936,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 448.936,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 106.950.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.930.104,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.325,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 312.591,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 888.616.937,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 281.321.653,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 116.346.260,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.618.696,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 91.733.469,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 91.733.469,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.188.604,00
 • Diğer Borçlar 1.186.209,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.155,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.167.054,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 567.631,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 218.014,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 349.617,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.091.259,00
 • ARA TOPLAM 281.321.653,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.167.734,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 833.338,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 13.500,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.825.889,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.825.889,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 97.495.007,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 382.489.387,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 506.127.550,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 506.127.601,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.098.440,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.592,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.592,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -482.112,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.079.919,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 249.186.442,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 170.811.821,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -51,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 888.616.937,00

Kredi Hesaplama