FİNANS

orge enerji elektrik - orge - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.538.105.073,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 85.915.403,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 256.396.330,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 256.396.330,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.199.456,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.199.456,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 161.738.808,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.475.144,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 24.330.128,00
 • ARA TOPLAM 1.538.105.073,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 259.623.091,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 473.241,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 473.241,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 213.475.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.177.689,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.682,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.005.490,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.797.728.164,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 524.187.562,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 103.570.258,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 40.800.786,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 164.700.348,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 164.700.348,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.979.843,00
 • Diğer Borçlar 3.457.370,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 33.768,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.423.602,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.320.386,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 920.509,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 414.285,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 506.224,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 324.992,00
 • ARA TOPLAM 524.187.562,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 254.582.033,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.435.817,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 13.500,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.018.908,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.018.908,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 242.420.908,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 692.900,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 778.769.595,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.018.958.569,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.018.958.666,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.809.708,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.616.934,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.616.934,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.073.454,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.040.046,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 568.852.240,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 349.873.606,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -97,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.797.728.164,00

Kredi Hesaplama