FİNANS

orge enerji elektrik - orge - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 623.376.906,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 92.829.193,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 90.639.215,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 90.639.215,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.436.299,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.436.299,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 60.889.952,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.775.581,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 918.984,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.811.598,00
 • ARA TOPLAM 623.376.906,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 99.245.589,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 421.234,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 421.234,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 77.650.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.907.427,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.646,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.229.581,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 722.622.495,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 272.079.160,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 135.679.108,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.186.551,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 86.010.342,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 86.010.342,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.631.170,00
 • Diğer Borçlar 2.064.843,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.155,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.045.688,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 573.103,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 240.386,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 332.717,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 272.079.160,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 72.717.409,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.543.558,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.181.386,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.280.416,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.280.416,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 66.712.049,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 344.796.569,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 377.825.926,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 377.825.960,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.098.440,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.592,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.592,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -482.112,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.178.631,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 251.087.730,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 40.608.890,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -34,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 722.622.495,00

Kredi Hesaplama