FİNANS

orma orman mahsulleri - orma - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 891.533.705,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 33.320.695,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 351.087.745,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.972.259,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 332.115.486,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 54.635.845,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.201.235,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.434.610,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 388.858.353,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.103.080,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 36.743,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 31.491.244,00
 • ARA TOPLAM 891.533.705,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.264.856.651,00
 • Finansal Yatırımlar 1.278.905,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.003.985,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 290.970.986,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.860.285.382,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.219.849,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.251.444,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 3.251.444,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.635.414,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.635.414,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 99.430.535,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.156.390.356,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.414.720.175,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 499.961.567,00
 • - Banka Kredileri 486.853.446,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 98.372.916,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 455.934.829,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 49.828.552,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 406.106.277,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.215.509,00
 • Diğer Borçlar 9.965.169,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 512.247,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.452.922,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 329.776.391,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 70.918,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.422.876,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.049.035,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 373.841,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.414.720.175,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 132.463.278,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 104.231.849,00
 • Banka Kredileri 88.536.300,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.695.549,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.231.429,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.231.429,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.547.183.453,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.609.206.903,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.609.206.903,00
 • Ödenmiş Sermaye 27.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.141.114,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.435,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.616.071.755,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.616.071.755,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.448.823,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.497.588,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -374.279.031,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 312.572.042,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.156.390.356,00

Kredi Hesaplama