FİNANS

orma orman mahsulleri - orma - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 852.703.232,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 65.946.347,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 327.687.257,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.522.299,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 312.164.958,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.515.851,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.990.515,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.525.336,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 346.718.147,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.203.385,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.015.338,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.616.907,00
 • ARA TOPLAM 852.703.232,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.409.149.217,00
 • Finansal Yatırımlar 1.278.905,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 954.684,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 137.191.584,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.144.207.700,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 211.992,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 321.505,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 321.505,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.602.342,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.602.342,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 106.781.245,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.261.852.449,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.374.612.486,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 350.783.711,00
 • - Banka Kredileri 341.154.253,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 88.869.338,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 466.171.601,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 34.252.003,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 431.919.598,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.885.749,00
 • Diğer Borçlar 56.431.080,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 44.439.658,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.991.422,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 396.192.955,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.870.284,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.407.768,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.033.927,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 373.841,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.374.612.486,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 140.554.884,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 119.693.535,00
 • Banka Kredileri 113.382.147,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.311.388,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 20.861.349,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.861.349,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.515.167.370,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 746.685.079,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 746.685.079,00
 • Ödenmiş Sermaye 27.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.141.114,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.435,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 993.678.961,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 993.678.961,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.911.144,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.497.588,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -374.279.031,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 72.443.012,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.261.852.449,00

Kredi Hesaplama