FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

orma orman mahsulleri - orma - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.416.050.842,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 125.701.317,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 292.760.218,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.784.651,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 268.975.567,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.849.050,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.657.067,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.191.983,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 673.112.789,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 202.955.628,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 404.964,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 75.266.876,00
 • ARA TOPLAM 1.416.050.842,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.443.494.409,00
 • Finansal Yatırımlar 11.465.430,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.179.540,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 614.011.639,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.783.144.304,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 7.901.534,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.910.080,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.910.080,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.553.235,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.553.235,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.859.545.251,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.078.308.597,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 604.375.365,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 259.325.005,00
 • Banka Kredileri 604.375.365,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 793.910.538,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31.526.224,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 762.384.314,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.455.666,00
 • Diğer Borçlar 29.903.932,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.182.663,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.721.269,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 361.107.221,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.230.870,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.721.789,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 509.081,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.078.308.597,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 216.420.712,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 123.395.022,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 60.556.534,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 60.556.534,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32.469.156,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.294.729.309,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.564.815.942,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.564.815.942,00
 • Ödenmiş Sermaye 27.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 563.533.290,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23.906,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 606.155.088,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 606.155.088,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -26.418.478,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 66.222.633,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.954.905.036,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 346.775.989,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.859.545.251,00