FİNANS

ostim endustriyel yat - ostim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 207.124.875,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 34.136.652,00
 • Finansal Yatırımlar 78.449.403,00
 • Ticari Alacaklar 44.508.484,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.376.500,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.131.984,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 833.329,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 47.192,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 786.137,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 33.329.995,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.735.096,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.118,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.412.748,00
 • ARA TOPLAM 207.124.875,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 246.582.002,00
 • Finansal Yatırımlar 11.279.081,00
 • Ticari Alacaklar 1.167.987,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 65.627,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.821.204,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 140.014.410,00
 • Maddi Duran Varlıklar 68.173.981,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.029,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.007.683,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 453.706.877,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.069.527,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.095.521,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.750.996,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 22.969.482,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 757.913,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.211.569,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.225.962,00
 • Diğer Borçlar 4.737.365,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.947.502,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.789.863,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.193.929,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.872.793,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 383.536,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 383.536,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 839.943,00
 • ARA TOPLAM 64.069.527,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.040.114,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.228.527,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.125.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.862.545,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.537.688,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.537.688,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.286.354,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 128.109.641,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 325.597.236,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 272.983.555,00
 • Ödenmiş Sermaye 157.417.015,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.569.180,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.797.176,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.797.176,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.367.545,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.309.081,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.309.081,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.893.214,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.779.231,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 34.218.658,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 52.613.681,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 453.706.877,00

Kredi Hesaplama