FİNANS

ostim endustriyel yat - ostim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 202.652.018,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 31.850.623,00
 • Finansal Yatırımlar 77.959.189,00
 • Ticari Alacaklar 33.214.709,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.003.658,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.211.051,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.313.480,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 105.164,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.208.316,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 41.845.859,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.234.898,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.631.771,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.230.634,00
 • ARA TOPLAM 202.652.018,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 766.789.346,00
 • Finansal Yatırımlar 12.599.149,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.634,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.882.626,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 499.535.534,00
 • Maddi Duran Varlıklar 220.592.657,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 250.417,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.886.017,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 969.441.364,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 119.715.865,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 67.902.132,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.099.012,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 18.521.340,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 637.544,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.883.796,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.720.195,00
 • Diğer Borçlar 5.087.333,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.447.284,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.640.049,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.291.394,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 669.101,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 280.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 280.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.145.358,00
 • ARA TOPLAM 119.715.865,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 135.061.160,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.604.842,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 450.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.862.545,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.408.124,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.408.124,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 84.735.649,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 254.777.025,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 714.664.339,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 603.889.320,00
 • Ödenmiş Sermaye 157.417.015,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.193.175,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 89.586.057,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 89.586.057,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.490.793,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 754.149,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 754.149,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.149.558,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 340.343.724,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.445.642,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 110.775.019,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 969.441.364,00

Kredi Hesaplama