FİNANS

ostim endustriyel yat - ostim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 189.041.136,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 89.950.249,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 46.427.662,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.477.643,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.950.019,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 104.696,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.441,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 101.255,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 31.860.836,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.452.633,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.641.552,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.326.778,00
 • ARA TOPLAM 189.041.136,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 243.743.821,00
 • Finansal Yatırımlar 10.394.465,00
 • Ticari Alacaklar 1.213.369,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 58.501,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.907.144,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 139.992.627,00
 • Maddi Duran Varlıklar 66.231.974,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 63.818.315,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.496,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.910.245,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 432.784.957,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.500.926,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.853.322,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.675.237,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 14.530.544,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 239.449,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.291.095,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.910.519,00
 • Diğer Borçlar 2.521.361,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.298.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.223.361,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.888.595,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.721.259,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 280.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.120.089,00
 • ARA TOPLAM 64.500.926,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.553.148,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.121.870,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.862.545,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.486.273,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.486.273,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.082.460,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 128.054.074,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 304.730.883,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 259.006.277,00
 • Ödenmiş Sermaye 157.417.015,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.569.180,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.768.568,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.768.568,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.282.184,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 394.465,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 394.465,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.180.313,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.698.535,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.978.201,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 45.724.606,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 432.784.957,00

Kredi Hesaplama