FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ostim endustriyel yat - ostim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 234.823.441,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 64.484.209,00
 • Finansal Yatırımlar 39.999.900,00
 • Ticari Alacaklar 53.980.786,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.385.477,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.595.309,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.180.904,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 40.265,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.140.639,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 63.240.244,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.879.725,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 81.297,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.976.376,00
 • ARA TOPLAM 234.823.441,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.433.673.516,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 21.750.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.750.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.502,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 32.556.702,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 893.731.449,00
 • Maddi Duran Varlıklar 369.556.103,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 446.567,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.377.878,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 45.224.928,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.668.496.957,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.408.397,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.678.197,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.881.536,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 25.273.403,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 390.085,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.883.318,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.082.964,00
 • Diğer Borçlar 10.051.252,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.672.728,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.378.524,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.241.543,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.592.438,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.274.731,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.872.437,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 402.294,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 332.333,00
 • ARA TOPLAM 86.408.397,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.887.717,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.812.647,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.363,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 34.377.879,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.693.828,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.693.828,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 146.296.114,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.522.200.843,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.328.762.994,00
 • Ödenmiş Sermaye 157.417.015,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 592.124.626,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 28.909.658,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 46.835.103,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 46.835.103,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.251.773,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.613.164,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 182.006.650,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 293.856.778,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 193.437.849,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.668.496.957,00