FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

otto holding - otto - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 88.134.822,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.722.445,00
 • Finansal Yatırımlar 922,00
 • Ticari Alacaklar 37.010.922,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.801.010,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.209.912,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.236,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.236,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.500.051,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.350.483,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.537.763,00
 • ARA TOPLAM 88.134.822,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 338.918.721,00
 • Finansal Yatırımlar 2.320.034,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 191.869,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 191.869,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 144.140.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.061.657,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 185.314.437,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.367.238,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.523.486,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 427.053.543,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.612.809,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.475.525,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.305.077,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.562.272,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.562.272,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.499.744,00
 • Diğer Borçlar 732.592,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 732.592,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.200.641,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 338.711,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 101.089,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 237.622,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.284.702,00
 • ARA TOPLAM 62.612.809,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.499.692,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 855.555,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 362.894,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 362.894,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 64.274.414,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.829,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 128.112.501,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 298.941.042,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 281.181.746,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.635.461,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 22.919.611,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 116.553.597,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.080.295,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30.080.295,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.320,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.422.792,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 61.482.462,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 40.087.528,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 17.759.296,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 427.053.543,00