FİNANS

oyak yatirim menkul - oyyat - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.574.580.206,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 684.787.510,00
 • Finansal Yatırımlar 1.313.797.426,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.313.797.426,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1.313.797.426,00
 • Ticari Alacaklar 2.546.397.477,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 121.387.145,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.425.010.332,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.863.635,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.863.635,00
 • Türev Araçlar 684.491,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.235.824,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.813.843,00
 • ARA TOPLAM 4.574.580.206,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 208.166.574,00
 • Finansal Yatırımlar 1.517.254,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.517.254,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 89.181.644,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 89.181.644,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 61.186.547,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.709.886,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 28.816.408,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.782.746.780,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.654.663.611,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.614.502.165,00
 • - Banka Kredileri 1.301.857.309,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.367.964.598,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.152.202,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.365.812.396,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.773.787,00
 • Diğer Borçlar 536.782.584,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 536.782.584,00
 • Türev Araçlar 136.707,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 92.016.455,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.316.606,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 24.170.709,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 24.170.709,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.654.663.611,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 87.134.808,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.857.735,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.857.735,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 50.215.855,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.855.797,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.855.797,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.205.421,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.741.798.419,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.040.948.361,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.014.316.684,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.075.500,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.961.209,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.961.209,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.318.752,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 735.888,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 735.888,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.342.902,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 392.609.925,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 278.513.678,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 26.631.677,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.782.746.780,00

Kredi Hesaplama