FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

oyak yatirim menkul - oyyat - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.400.341.547,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 414.354.669,00
 • Finansal Yatırımlar 8.298.577.430,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 8.298.577.430,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 8.298.577.430,00
 • Ticari Alacaklar 8.627.775.240,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.230.622.452,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.397.152.788,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.721.829,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.721.829,00
 • Türev Araçlar 3.386.145,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.807.591,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 37.695.543,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.100,00
 • ARA TOPLAM 17.400.341.547,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 858.312.710,00
 • Finansal Yatırımlar 9.786.114,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.786.114,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 481.387.711,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 481.387.711,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 172.525.616,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.769.090,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 99.564.308,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 18.258.654.257,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.054.414.625,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.282.013.672,00
 • - Banka Kredileri 4.821.701.924,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.699.408.632,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 79.706.008,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.619.702.624,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.781.694,00
 • Diğer Borçlar 416.652.113,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 416.652.113,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 442.098.956,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.311.695,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 174.147.863,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 174.147.863,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 13.054.414.625,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.152.395,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.629.262,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.629.262,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.237.571,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 58.355.796,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 58.355.796,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.929.766,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.145.567.020,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.113.087.237,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.068.295.142,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.115.434.130,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 180.163.928,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19.882.159,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -19.882.159,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.882.159,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.258.675,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -7.258.675,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 214.021.794,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.277.349.496,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.008.466.628,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 44.792.095,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 18.258.654.257,00