FİNANS

oyak yatirim menkul - oyyat - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.149.172.619,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 549.515.257,00
 • Finansal Yatırımlar 1.945.125.628,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.945.125.628,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1.945.125.628,00
 • Ticari Alacaklar 4.639.664.987,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 259.590.792,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.380.074.195,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.578.925,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.578.925,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.695.545,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 582.887,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.390,00
 • ARA TOPLAM 7.149.172.619,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 293.037.776,00
 • Finansal Yatırımlar 1.517.254,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.517.254,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 177.613.529,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 177.613.529,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 66.680.925,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.480.324,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.897.928,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.442.210.395,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.512.656.520,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.201.757.149,00
 • - Banka Kredileri 1.485.067.375,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.040.379.665,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.012.323,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.022.367.342,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.845.732,00
 • Diğer Borçlar 13.782.521,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.782.521,00
 • Türev Araçlar 1.737.940,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 114.979.896,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.683.666,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 124.489.951,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 124.489.951,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.512.656.520,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.293.730,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.021.381,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.021.381,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 445.890,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 29.939.408,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29.939.408,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.887.051,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.554.950.250,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.887.260.145,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.852.528.670,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.075.500,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.930.462,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.930.462,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.288.005,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.859.455,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.859.455,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.342.902,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 392.253.971,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.120.927.304,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 34.731.475,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.442.210.395,00

Kredi Hesaplama