FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

pasifik eurasia lojistik - paseu - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 748.389.170,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 141.806.659,00
 • Finansal Yatırımlar 15.253.985,00
 • Ticari Alacaklar 396.317.116,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 94.354.917,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 301.962.199,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 110.737.996,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 110.533.922,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 204.074,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.385.023,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.096.598,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.888.391,00
 • ARA TOPLAM 748.389.170,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 819.836.540,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.498.085,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.498.085,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 650.442.155,00
 • Maddi Duran Varlıklar 157.220.911,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 767.164,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.568.225.710,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 350.030.645,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 33.127.371,00
 • - Banka Kredileri 32.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 307.943.755,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 95.665.086,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 212.278.669,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 623.949,00
 • Diğer Borçlar 587.964,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 587.964,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.157.212,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 590.394,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 590.394,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 350.030.645,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 118.903.411,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.411.260,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.411.260,00
 • Ticari Borçlar 40.957.873,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 40.957.873,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.739.948,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.856.802,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 883.146,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 70.794.330,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 468.934.056,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.099.291.654,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.099.291.654,00
 • Ödenmiş Sermaye 168.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 99.764.776,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 543.762.511,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.619.244,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.655,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 17.655,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 44.601.589,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.748.746,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -349.663,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 235.746.040,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.568.225.710,00