FİNANS

peker gmyo - pekgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 261.276.015,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.183.339,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 24.806.808,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.806.808,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 641.982,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 641.982,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 58.461.072,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 169.867.048,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 169.629.750,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 864,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.314.902,00
 • ARA TOPLAM 261.276.015,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.572.025.605,00
 • Finansal Yatırımlar 352.655.377,00
 • Ticari Alacaklar 546.736.651,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 546.736.651,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 79.041.019,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 79.040.490,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 529,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 581.368.270,00
 • Maddi Duran Varlıklar 12.224.288,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.833.301.620,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.013.269,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 54.868.677,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.637.666,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 15.345.488,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.345.488,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.080.849,00
 • Diğer Borçlar 4.063.714,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.480.341,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 583.373,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.875,00
 • ARA TOPLAM 79.013.269,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.256.802,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.040.973,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.215.829,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.215.829,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 82.270.071,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.751.031.549,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.751.031.549,00
 • Ödenmiş Sermaye 669.833.747,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.722,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -587.411,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -587.411,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -587.411,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.693.320,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.010.513.422,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 30.573.749,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.833.301.620,00

Kredi Hesaplama