FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

peker gmyo - pekgy - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 289.220.963,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.993.272,00
 • Finansal Yatırımlar 5.697.566,00
 • Ticari Alacaklar 36.189.988,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 250.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.939.988,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 82.035,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 82.035,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 55.126.298,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 172.447.016,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 169.629.750,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.177,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.669.611,00
 • ARA TOPLAM 289.220.963,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.902.102.140,00
 • Finansal Yatırımlar 1.391.583.377,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 396.972.945,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 396.972.416,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 529,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 94.131.263,00
 • Maddi Duran Varlıklar 19.414.555,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.191.323.103,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 192.870.698,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 53.813.871,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.637.631,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.480.364,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 69.093,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.411.271,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 564.283,00
 • Diğer Borçlar 84.051.129,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 82.985.650,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.065.479,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 30.023.420,00
 • ARA TOPLAM 192.870.698,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.451.929,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 536.713,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 915.216,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 915.216,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 194.322.627,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.997.000.476,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.997.000.476,00
 • Ödenmiş Sermaye 669.833.747,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.722,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -915.735,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -915.735,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -915.735,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.693.320,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.010.513.422,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 276.871.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.191.323.103,00

Kredi Hesaplama