FİNANS

pinar su - pinsu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 238.108.935,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.002.021,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 85.053.115,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.081.023,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 71.972.092,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 36.123.635,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 36.123.635,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 69.261.905,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.832.793,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 39.290,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 34.796.176,00
 • ARA TOPLAM 238.108.935,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 518.723.777,00
 • Finansal Yatırımlar 10.239.248,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 485.696.117,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.607.081,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 4.607.081,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 756.832.712,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 481.394.935,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 196.905.427,00
 • - Banka Kredileri 189.288.219,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 42.636.759,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.883.951,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 203.497.137,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.069.949,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 195.427.188,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.186.053,00
 • Diğer Borçlar 25.274.635,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 295.461,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.979.174,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.692.073,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.202.851,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 434.223,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.768.628,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 481.394.935,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.852.442,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.011.577,00
 • Banka Kredileri 6.137.091,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.874.486,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.579.091,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.579.091,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 56.261.774,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 564.247.377,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 192.585.335,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 192.585.335,00
 • Ödenmiş Sermaye 94.762.708,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 11.713.515,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 242.785,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 276.573.101,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 276.573.101,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.509.153,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.180.008,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -161.918.547,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -32.968.235,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 756.832.712,00

Kredi Hesaplama