FİNANS

pinar su - pinsu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 247.925.600,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.094.967,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 86.546.497,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.400.379,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 75.146.118,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.088.442,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 428.728,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.659.714,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 62.133.609,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.310.803,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.517,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 69.739.765,00
 • ARA TOPLAM 247.925.600,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 753.316.030,00
 • Finansal Yatırımlar 40.746.720,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 678.700.428,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.337.328,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 5.337.328,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 267.402,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 267.402,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.001.241.630,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 531.031.724,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 251.536.821,00
 • - Banka Kredileri 182.454.248,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.054.837,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.211.369,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 186.099.582,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.114.200,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 166.985.382,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.414.928,00
 • Diğer Borçlar 46.296.991,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.333.347,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.963.644,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.543.616,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.084.949,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 672.705,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.412.244,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 531.031.724,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 126.677.762,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.487.033,00
 • Banka Kredileri 834.406,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.652.627,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.035.787,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.035.787,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 89.154.942,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 657.709.486,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 343.532.144,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 343.532.144,00
 • Ödenmiş Sermaye 94.762.708,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 11.713.515,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 242.785,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 457.057.691,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 420.529.112,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.651.993,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.180.008,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -207.665.995,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -16.758.568,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.001.241.630,00

Kredi Hesaplama