FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

pinar su - pinsu - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 324.879.160,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.205.714,00
 • Finansal Yatırımlar 440.409,00
 • Ticari Alacaklar 113.198.974,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.285.586,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.913.388,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.493.662,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.493.662,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 82.501.777,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.743.686,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 53.294.938,00
 • ARA TOPLAM 324.879.160,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.543.030.629,00
 • Finansal Yatırımlar 19.420.385,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.433.741.228,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.254.393,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.254.393,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 239.797,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 239.797,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.867.909.789,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 569.016.825,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 217.550.644,00
 • - Banka Kredileri 147.922.866,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 27.174.909,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.989.151,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 268.270.757,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.799.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 242.471.757,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.523.466,00
 • Diğer Borçlar 37.413.374,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.531.143,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.882.231,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.238.307,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.845.368,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 477.103,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.368.265,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 569.016.825,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 177.868.364,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.124.974,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.056.136,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.056.136,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 134.687.254,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 746.885.189,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.121.024.600,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.121.024.600,00
 • Ödenmiş Sermaye 94.762.708,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 650.771.693,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.045.161,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 108.467.115,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 107.837.176,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.065.185,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 52.898.274,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.548.461,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 202.531.188,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.867.909.789,00