FİNANS

pinar su - pinsu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 223.029.102,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.547.308,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 84.666.163,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.629.653,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 69.036.510,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.532.914,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 904.290,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.628.624,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 64.449.899,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.535.209,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32.388,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 40.265.221,00
 • ARA TOPLAM 223.029.102,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 524.352.339,00
 • Finansal Yatırımlar 9.556.910,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 489.186.394,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.534.503,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 4.534.503,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 750.183,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 750.183,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 747.381.441,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 458.421.425,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 191.574.993,00
 • - Banka Kredileri 183.899.993,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.438.101,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.674.685,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 177.454.004,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.601.209,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 171.852.795,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.303.844,00
 • Diğer Borçlar 25.419.646,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 176.391,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.243.255,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.630.158,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.600.679,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 394.829,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.205.850,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 458.421.425,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.150.307,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.970.873,00
 • Banka Kredileri 7.694.433,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.276.440,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.997.973,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.997.973,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 57.181.461,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 544.571.732,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 202.809.709,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 202.809.709,00
 • Ödenmiş Sermaye 94.762.708,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 11.713.515,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 242.785,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 280.052.893,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 273.154.634,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.992.412,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.180.008,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -165.529.820,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -22.612.380,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 747.381.441,00

Kredi Hesaplama