FİNANS

plastikkart - pkart - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 120.961.282,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 23.954.462,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 34.184.384,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.184.384,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 46.075,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 46.075,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 34.831.322,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.981.362,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 963.677,00
 • ARA TOPLAM 120.961.282,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 23.612.850,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.942.836,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.569,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 250,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 144.574.132,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.436.234,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 21.622.300,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.616.480,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.005.820,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 670.020,00
 • Diğer Borçlar 14.773.434,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.645.731,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 127.703,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.399.113,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.534.264,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.362.191,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.362.191,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.053.084,00
 • ARA TOPLAM 51.436.234,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.956.246,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.782.360,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.782.360,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 173.886,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 56.392.480,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 88.181.652,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 88.181.652,00
 • Ödenmiş Sermaye 22.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.732.107,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.673.576,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.673.576,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.477.445,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.789.305,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 28.044.462,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 21.192.202,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 144.574.132,00

Kredi Hesaplama