FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

park elek.madencilik - prkme - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 447.329.007,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 114.648.391,00
 • Finansal Yatırımlar 2.002.526,00
 • Ticari Alacaklar 63.405.252,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.714.934,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.690.318,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 232.033.989,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 231.517.519,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 516.470,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 31.315.351,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.891.491,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 32.007,00
 • ARA TOPLAM 447.329.007,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.875.212.001,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 537.048.797,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 536.510.188,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 538.609,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 723.671,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 879.398.500,00
 • Maddi Duran Varlıklar 394.924.274,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.798.442,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 47.318.317,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.322.541.008,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 392.204.369,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 85.585.718,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 487.756,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 85.097.962,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.088.757,00
 • Diğer Borçlar 176.257.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 170.037.076,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.219.924,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.784.841,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 41.839.963,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 69.376.995,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.251.974,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 65.125.021,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.271.095,00
 • ARA TOPLAM 392.204.369,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 214.717.956,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 6.876.465,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 45.769.105,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.431.330,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 35.337.775,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 162.072.386,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 606.922.325,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.715.618.683,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.715.618.683,00
 • Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -322.280.157,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 132.368,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 106.771.709,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 106.771.709,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 363.322,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 326.407.798,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 949.732.949,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 495.702.731,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.322.541.008,00

Kredi Hesaplama