FİNANS

qnb finansbank - qnbfb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 24046830000
 • Kredilerden Alınan Faizler 16192924000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 130135000
 • Bankalardan Alınan Faizler 27882000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 25722000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 7650114000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 20053000
 • FAİZ GİDERLERİ -9964123000
 • Mevduata Verilen Faizler -6377849000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1129039000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1281795000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1101815000
 • Diğer Faiz Giderleri -25879000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 14082707000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 2514270000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 3387255000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 178735000
 • Diğer 3208520000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -872985000
 • Gayri Nakdi Kredilere -885000
 • Diğer -872100000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 14889000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -402229000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 141105000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -3469404000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 2926070000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 185347000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2160918000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 9304781000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 586154000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 9890935000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -2275435000
 • Cari Vergi Karşılığı -3156922000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 7615500000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 7615500000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 7615500000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.2273

Kredi Hesaplama