FİNANS

qnb finansbank - qnbfb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 42281998000
 • Kredilerden Alınan Faizler 27971611000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 130135000
 • Bankalardan Alınan Faizler 150545000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 44608000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 13957240000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 27859000
 • FAİZ GİDERLERİ -17381940000
 • Mevduata Verilen Faizler -11593019000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1894886000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1976724000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1687131000
 • Diğer Faiz Giderleri -156859000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 24900058000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 4290903000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 5730038000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 303235000
 • Diğer 5426803000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1439135000
 • Gayri Nakdi Kredilere -1542000
 • Diğer -1437593000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 14889000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -462389000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 312046000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -5996547000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 5222112000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 259476000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -3422041000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 15038191000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 980889000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 16019080000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -4547942000
 • Cari Vergi Karşılığı -5946279000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 11471138000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 11471138000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 11471138000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.3424

Kredi Hesaplama