FİNANS

qnb finansbank - qnbfb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 19343317000
 • Kredilerden Alınan Faizler 13694019000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 169783000
 • Bankalardan Alınan Faizler 106390000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 134944000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 5214570000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 23611000
 • FAİZ GİDERLERİ -13055380000
 • Mevduata Verilen Faizler -11120734000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1080718000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -303397000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -493158000
 • Diğer Faiz Giderleri -28727000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 6287937000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 1964056000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 2614407000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 175010000
 • Diğer 2439397000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -650351000
 • Gayri Nakdi Kredilere -449000
 • Diğer -649902000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 2982000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 3390702000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 1456678000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 434987000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 1499037000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1622391000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2232550000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 4307448000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 551225000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 4858673000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 1773880000
 • Cari Vergi Karşılığı -2173535000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 6632553000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 6632553000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 6632553000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.198

Kredi Hesaplama