FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

safkar ege sogutmacilik - safkr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 273.698.533,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.050.937,00
 • Finansal Yatırımlar 22.058.940,00
 • Ticari Alacaklar 123.320.489,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 123.320.489,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.483,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.483,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 92.436.867,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.265.063,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 281.799,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 252.955,00
 • ARA TOPLAM 273.698.533,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 165.063.642,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.450.256,00
 • Maddi Duran Varlıklar 147.479.728,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.107.815,00
 • - Şerefiye 1.950.370,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.157.445,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.140.120,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.885.723,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 438.762.175,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 138.152.708,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.755.813,00
 • - Banka Kredileri 20.755.813,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 849.174,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 77.566.631,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 77.566.631,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.566.612,00
 • Diğer Borçlar 1.862.994,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.862.994,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.288.706,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.365.611,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.897.167,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.090.889,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.806.278,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 138.152.708,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.697.328,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.750.001,00
 • Banka Kredileri 28.750.001,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.244.415,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.244.415,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.702.912,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 178.850.036,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 259.912.139,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 259.719.542,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.383.589,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.312.039,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.606.887,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 99.865.859,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 51.301.168,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 192.597,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 438.762.175,00