FİNANS

sanel muhendislik - sanel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 30.064.645,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 466.813,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 18.543.245,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.543.245,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 586.889,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 586.889,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.563.184,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.099.453,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.910,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.136.010,00
 • ARA TOPLAM 30.064.645,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 26.384.264,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.900.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.263.379,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 153.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 153.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.778.132,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 56.448.909,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.667.273,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 34.190,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.480.974,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.480.974,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.066.932,00
 • Diğer Borçlar 17.344.562,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.338.262,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.300,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.708.822,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 273.305,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.953.786,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 369.907,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.583.879,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 804.702,00
 • ARA TOPLAM 34.667.273,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.586.233,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 292.960,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 445.797,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.253.506,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 19.195.403,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.777.117,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.255.333,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.598.253,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.515.691,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.391.066,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.391.066,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -474.210,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.413.878,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.632.281,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.431.683,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.418.286,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 56.448.909,00

Kredi Hesaplama