FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sanel muhendislik - sanel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 59.123.576,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 920.317,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 28.383.811,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 403.212,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 27.980.599,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.855.118,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23.983.144,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.871.974,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.793.701,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 186.404,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 788.095,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.196.130,00
 • ARA TOPLAM 59.123.576,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 58.931.213,00
 • Finansal Yatırımlar 23.242.113,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.073.875,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.984.067,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 645.121,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.944.843,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 118.054.789,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.561.151,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 525.031,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.792.306,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 99.324,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.692.982,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.644.021,00
 • Diğer Borçlar 81.926.180,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 80.153.167,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.773.013,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 391.223,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 886.599,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.395.791,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.064.246,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 331.545,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 102.561.151,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.258.093,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.176.794,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.081.299,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.081.299,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 107.819.244,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.235.545,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -5.038.889,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.255.333,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 111.566.545,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.362.894,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.628.009,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.628.009,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.628.009,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.397.426,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -131.221.110,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -22.771.968,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.274.434,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 118.054.789,00