FİNANS

sanel muhendislik - sanel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 23.414.286,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 188.543,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.138.364,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.138.364,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 505.587,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 505.587,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.278.286,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 306.147,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 198.817,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.677.170,00
 • ARA TOPLAM 23.414.286,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 27.181.850,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.900.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.545.622,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 171.836,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.242.575,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 50.596.136,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.304.313,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 34.402,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 2.007,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.673.267,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.673.267,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.067.698,00
 • Diğer Borçlar 10.114.802,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.108.502,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.300,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.013.252,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.759,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.006.288,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 422.409,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.583.879,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.366.845,00
 • ARA TOPLAM 31.304.313,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.391.786,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 302.743,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.735.717,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.735.717,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 353.326,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.696.099,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 16.900.037,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.835.006,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.255.333,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.598.253,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.515.691,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.496.282,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.496.282,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -368.994,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.413.878,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.632.281,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.384.356,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.065.031,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 50.596.136,00

Kredi Hesaplama