FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sanel muhendislik - sanel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 42.567.964,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 782.797,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 34.213.445,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.213.445,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.163.953,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.163.953,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.817.812,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 84.389,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.175,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 498.393,00
 • ARA TOPLAM 42.567.964,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 29.940.946,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.900.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 17.175.852,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 71.274,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.557.072,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 72.508.910,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.009.820,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 39.126,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.480.642,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 82.732,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.397.910,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.654.322,00
 • Diğer Borçlar 23.707.715,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.369.379,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 338.336,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.689.175,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.212.102,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.435.889,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 969.774,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.466.115,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.790.849,00
 • ARA TOPLAM 47.009.820,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.675.168,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 256.783,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 256.783,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.418.385,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.418.385,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 49.684.988,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 22.823.922,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.758.792,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.255.333,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.598.253,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.515.691,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.684.206,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.684.206,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.053.396,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.430.108,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.325.129,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.796.836,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 11.065.130,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 72.508.910,00

Kredi Hesaplama