FİNANS

say yenilenebilir enerji - sayas - Kar zarar

 • KAR VEYA ZARAR KISMI 0
 • Hasılat 150904715
 • Satışların Maliyeti (-) -120129279
 • Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 30775436
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
 • BRÜT KAR/ZARAR 30775436
 • Genel Yönetim Giderleri (-) -4821430
 • Pazarlama Giderleri (-) -7626728
 • Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10418191
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5479395
 • ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 23266074
 • Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10674426
 • Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
 • FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 33940500
 • Finansman Gelirleri 3383357
 • Finansman Giderleri (-) -3747258
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 33576599
 • Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -921274
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4148904
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3227630
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 32655325
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
 • DÖNEM KARI/ZARARI 32655325
 • Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar -6712
 • - Ana Ortaklık Payları 32662037
 • Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
 • Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 399242
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 499052
 • Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -99810
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -99810
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİR 399242
 • TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
 • Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 33054567
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar -7167
 • - Ana Ortaklık Payları 33061734
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
 • Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0

Kredi Hesaplama