FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

selva gida - selva - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 223.910.474,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 47.529.460,00
 • Finansal Yatırımlar 2.748.236,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.748.236,00
 • Ticari Alacaklar 25.023.273,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.389,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.009.884,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.985.286,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.985.286,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 124.146.535,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.705.127,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.549.557,00
 • ARA TOPLAM 223.687.474,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 223.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 637.432.505,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.518,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.518,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 328.657.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 308.505.232,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 161.350,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 133.982,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 405,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 861.342.979,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 261.455.573,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 102.124.600,00
 • - Banka Kredileri 102.124.600,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 64.641.216,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 54.297.231,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.034.280,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 53.262.951,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.131.822,00
 • Diğer Borçlar 1.360.379,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.360.379,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 31.738.323,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.882.647,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.279.355,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.102.743,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 176.612,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 261.455.573,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 139.158.657,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 46.102.123,00
 • Banka Kredileri 46.102.123,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.007.490,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.007.490,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.055.774,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.055.774,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 83.993.270,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 400.614.230,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 460.728.749,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 460.728.749,00
 • Ödenmiş Sermaye 78.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 26.780.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 285.423.852,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 285.423.852,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.166.567,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.241.647,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.147.930,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 79.431.180,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 861.342.979,00

Kredi Hesaplama