FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

skyalp finansal teknolojiler - skylp - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 95.941.942,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.164.370,00
 • Finansal Yatırımlar 58.853.248,00
 • Ticari Alacaklar 7.055.644,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.364.743,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.690.901,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.873.116,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.729.190,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 143.926,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.622.430,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.998,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.369.136,00
 • ARA TOPLAM 95.941.942,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 77.673.889,00
 • Finansal Yatırımlar 2.046.291,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 41.054,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.054,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25.374.943,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.109.126,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.084.687,00
 • - Şerefiye 21.605.073,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.479.614,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.596.562,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 173.615.831,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.169.602,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.573,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 963.569,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.319.974,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.640.103,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.679.871,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.955.635,00
 • Diğer Borçlar 3.871.753,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.851.753,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.174.053,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.261.810,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.619.235,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.602.735,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.500,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 20.169.602,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.398.249,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.041.319,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.356.930,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.356.930,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.567.851,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 150.047.980,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 149.458.984,00
 • Ödenmiş Sermaye 9.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 65.378.863,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 24.738.182,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 317.020,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 317.020,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 317.020,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.875.298,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.875.298,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.853.206,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -10.420.708,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 48.217.123,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 588.996,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 173.615.831,00