FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

smart gunes enerjisi tek. - smrtg - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.370.897.861,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 674.976.616,00
 • Finansal Yatırımlar 272.088.837,00
 • Ticari Alacaklar 2.967.818.020,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 53.910.237,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.913.907.783,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 191.656.696,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 163.986.693,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.670.003,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.220.574.367,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 785.021.209,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.897.097,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.296.529,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 248.465.587,00
 • ARA TOPLAM 7.370.897.861,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.647.382.848,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.683.082,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.683.082,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.132.849.504,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.355.380,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.182.151.016,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.182.151.016,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 148.225.481,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.018.280.709,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.931.622.303,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 612.074.576,00
 • - Banka Kredileri 578.767.448,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 648.938.762,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.108.537.006,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 486.477.543,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.622.059.463,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 43.035.498,00
 • Diğer Borçlar 4.817.156,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.817.156,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.491.036.325,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.246.796,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.276.390,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.679.038,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.597.352,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.659.794,00
 • ARA TOPLAM 6.931.622.303,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.805.970.193,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.790.824.717,00
 • Banka Kredileri 1.670.052.978,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 76.722.800,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.145.476,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.145.476,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.737.592.496,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.280.688.213,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.278.534.340,00
 • Ödenmiş Sermaye 605.880.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 133.782.358,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.041.358,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.041.358,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.984.381,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -213.370.946,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -4.138.241,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -209.232.705,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.009.839,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 28.743.136,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 693.735.193,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.153.873,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.018.280.709,00