FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

servet gmyo - srvgy - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 234.565.053,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.223.240,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 53.993.837,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.188.773,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 44.805.064,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 83.633.701,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 81.184.874,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.448.827,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.695.579,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 65.018.696,00
 • ARA TOPLAM 234.565.053,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.093.925.238,00
 • Finansal Yatırımlar 1.191.208.521,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.385,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.385,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 385.756.464,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.515.465.486,00
 • Maddi Duran Varlıklar 944.655,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.698,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.698,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 390.166,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.328.490.291,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 907.831.694,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 264.656.945,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 80.314,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 101.035.598,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.097.367,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 99.938.231,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 347.166,00
 • Diğer Borçlar 330.624.140,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 330.554.140,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 70.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 210.259.373,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 636.197,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 408.397,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 227.800,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 272.275,00
 • ARA TOPLAM 907.831.694,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.070.437.504,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 72.027.111,00
 • Banka Kredileri 71.966.545,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 60.566,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.997.865.395,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 544.998,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 544.998,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.978.269.198,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 350.221.093,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 350.221.093,00
 • Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -195.066,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.345.814,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 444.128.874,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -153.151.237,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.328.490.291,00

Kredi Hesaplama