FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sun tekstil - suntk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.099.718.664,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 608.384.729,00
 • Finansal Yatırımlar 169.938.085,00
 • Ticari Alacaklar 974.482.886,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 256.344.453,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 718.138.433,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 209.849.671,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 130.653.760,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 79.195.911,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.007.678.602,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 74.663.954,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 54.720.737,00
 • ARA TOPLAM 3.099.718.664,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.558.068.231,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 743.860,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 743.860,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 350.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.852.817.687,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 230.282.065,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 230.282.065,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.326.162,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 37.326.162,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.657.786.895,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.901.147.071,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 371.050.812,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 118.152.163,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.278.123.165,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 30.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.278.093.165,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 66.194.164,00
 • Diğer Borçlar 23.917.003,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 742,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.916.261,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.393.936,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.220.197,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 32.095.631,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 31.179.783,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 915.848,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.901.147.071,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 459.636.307,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 217.974.984,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 70.355.275,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 70.355.275,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 171.306.048,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.360.783.378,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.297.003.517,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.229.051.635,00
 • Ödenmiş Sermaye 474.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 821.026.062,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 184.768.757,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 349.224.828,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 349.224.828,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.952.791,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.307.730,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 13.307.730,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 240.111.265,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 923.637.615,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 236.572.233,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 67.951.882,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.657.786.895,00