FİNANS

sun tekstil - suntk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.969.401.642,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 575.245.142,00
 • Finansal Yatırımlar 13.044.158,00
 • Ticari Alacaklar 563.296.134,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 111.774.272,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 451.521.862,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 70.454.282,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 60.347.303,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.106.979,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 678.967.625,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 52.169.631,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 587.414,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.556.929,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.667.741,00
 • ARA TOPLAM 1.969.401.642,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 700.981.769,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 9.334.500,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.334.500,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 117.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 493.832.275,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 75.046.432,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 75.046.432,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.670.383.411,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.154.158.117,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 332.137.848,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 84.454.697,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 654.184.805,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 654.184.805,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.079.230,00
 • Diğer Borçlar 12.598.081,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 377,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.597.704,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.932.322,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.739.314,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 21.020.920,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.637.448,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.900,00
 • ARA TOPLAM 1.154.158.117,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 166.410.440,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 101.029.586,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 37.127.812,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.320.568.557,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.349.814.854,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.325.778.328,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -3.970.841,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 372.500.484,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 247.008.149,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 247.008.149,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.876.714,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.147.842,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 8.147.842,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.547.095,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 123.321.522,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 402.624.077,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.036.526,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.670.383.411,00

Kredi Hesaplama