FİNANS

tek-art turizm - tektu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 336.311.738,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 247.706.283,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 6.393.954,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.393.954,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 67.166.221,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 67.144.415,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.806,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 823.001,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.124.647,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22.911,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.074.721,00
 • ARA TOPLAM 336.311.738,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.746.196.658,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.918,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.918,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.022.255.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.723.858.095,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 75.645,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 75.645,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.082.508.396,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 228.440.454,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.501.780,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 176.664.123,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.057.597,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.057.597,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.483.758,00
 • Diğer Borçlar 3.890.176,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 232.811,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.657.365,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.124.682,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.718.338,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 367.538,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.350.800,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 228.440.454,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 670.995.372,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 310.914.054,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 838.139,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 914.596,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 914.596,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 358.328.583,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 899.435.826,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.183.072.570,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.183.072.570,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 20.118.814,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -10.535.995,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.388.762.678,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.155.078,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 507.585.802,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -24.003.271,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.082.508.396,00

Kredi Hesaplama