FİNANS

tek-art turizm - tektu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 509.016.744,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 413.718.286,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 9.379.588,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.379.588,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 75.261.243,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 75.172.103,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 89.140,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 325.376,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.069.991,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.070,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.255.190,00
 • ARA TOPLAM 509.016.744,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.519.788.724,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.832,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.832,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 540.355.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 978.627.729,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.724,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.724,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.028.805.468,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 189.168.827,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.923.119,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 125.794.626,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.141.566,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.141.566,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.812.789,00
 • Diğer Borçlar 4.274.352,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 458.033,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.816.319,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.654.076,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.568.299,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 297.437,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.270.862,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 189.168.827,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 542.859.923,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 370.695.587,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.135.872,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 533.313,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 533.313,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 168.495.151,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 732.028.750,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.296.776.718,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.296.776.718,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.430.206,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -10.535.995,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 782.704.177,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.106.871,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 93.875.890,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 122.206.105,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.028.805.468,00

Kredi Hesaplama