FİNANS

europap tezol kagit - tezol - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.810.763.386,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 625.314.885,00
 • Finansal Yatırımlar 40.630.810,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 40.630.810,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 40.630.810,00
 • Ticari Alacaklar 498.342.655,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 498.342.655,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.683.097,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.683.097,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 517.333.052,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 112.596.237,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.862.650,00
 • ARA TOPLAM 1.810.763.386,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 945.367.454,00
 • Finansal Yatırımlar 40.773.325,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 685.863,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 685.863,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 645.592.048,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 239.176,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 239.176,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.104.954,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 29.104.954,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 222.450.141,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.756.130.840,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 597.626.395,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 115.683.539,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.015.057,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 361.470.533,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 361.470.533,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.639.175,00
 • Diğer Borçlar 1.030.943,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 286.993,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 743.950,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 24.615.505,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 57.374.618,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.110.926,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.673.819,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.437.107,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.500.932,00
 • ARA TOPLAM 597.626.395,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 257.322.380,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 234.811.205,00
 • Banka Kredileri 227.636.673,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.174.532,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.511.175,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.511.175,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 854.948.775,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.901.182.065,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.901.182.065,00
 • Ödenmiş Sermaye 440.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -13.292.236,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.268.966,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.268.966,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.737.277,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 85.800.015,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 849.973.093,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 514.432.227,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.756.130.840,00

Kredi Hesaplama