FİNANS

europap tezol kagit - tezol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.221.046.852,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 357.648.130,00
 • Finansal Yatırımlar 25.182.750,00
 • Ticari Alacaklar 338.017.874,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 133.186,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 337.884.688,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 56.804.115,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.804.115,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 416.683.200,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.782.442,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.782.442,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 643.557,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.284.784,00
 • ARA TOPLAM 1.221.046.852,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 480.775.161,00
 • Finansal Yatırımlar 21.942.127,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.445,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.445,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 246.940.865,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 429.983,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 182.506.510,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 182.506.510,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.155.583,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.701.822.013,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 527.137.936,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 141.140.009,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 142.795.190,00
 • Banka Kredileri 134.796.917,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 194.917.995,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 194.917.995,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.046.147,00
 • Diğer Borçlar 9.429.575,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.134.283,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 295.292,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.686.545,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.535.560,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.907.854,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.907.854,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.586.175,00
 • ARA TOPLAM 527.137.936,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 274.742.446,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 256.169.176,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.647.722,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.925.548,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.925.548,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 801.880.382,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 899.941.631,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 899.941.631,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -13.292.236,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.426.009,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.426.009,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.426.009,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.116.606,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 17.116.606,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.399.988,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 387.004.877,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 254.138.405,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.701.822.013,00

Kredi Hesaplama