FİNANS

europap tezol kagit - tezol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.371.514.113,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 291.794.454,00
 • Finansal Yatırımlar 9.426.994,00
 • Ticari Alacaklar 597.058.828,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 597.058.828,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.881.602,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.881.602,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 382.899.023,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 35.054.457,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.398.755,00
 • ARA TOPLAM 1.371.514.113,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 674.550.197,00
 • Finansal Yatırımlar 21.942.127,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.445,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.445,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 488.480.411,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 407.235,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.592.886,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 129.894.833,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.046.064.310,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 446.829.361,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 112.628.964,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 79.137.616,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 938.036,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 228.700.504,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 228.700.504,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.071.610,00
 • Diğer Borçlar 616.098,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 107.980,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 508.118,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.859.828,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.718.025,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.564.730,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.564.730,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.457.198,00
 • ARA TOPLAM 446.829.361,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 235.862.803,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 205.120.761,00
 • Banka Kredileri 199.276.536,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.844.225,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.647.722,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 29.094.320,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29.094.320,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 682.692.164,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.363.372.146,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.363.372.146,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -13.292.236,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.225.332,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -16.225.332,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.225.332,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.116.606,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 17.116.606,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.900.015,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 386.504.850,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 728.368.243,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.046.064.310,00

Kredi Hesaplama