FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tekfen holding - tkfen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 24.058.314.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.898.857.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.776.403.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.123.648.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 81.872.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.041.776.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 135.407.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 625.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 134.782.000,00
 • Türev Araçlar 169.339.000,00
 • Stoklar 7.419.880.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.026.637.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 311.048.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 777.725.000,00
 • ARA TOPLAM 23.955.023.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 103.291.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 13.722.509.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.244.151.000,00
 • Ticari Alacaklar 875.143.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 875.143.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 91.589.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 91.589.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.527.364.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 297.770.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.610.607.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 189.505.000,00
 • - Şerefiye 127.668.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.837.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 72.837.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.335.506.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 123.853.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 37.780.823.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.138.199.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.457.912.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 531.713.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.053.173.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.459.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.032.714.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 453.615.000,00
 • Diğer Borçlar 249.606.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 343.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 249.263.000,00
 • Türev Araçlar 77.485.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.943.365.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 141.890.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.044.867.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 277.537.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 767.330.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.577.000,00
 • ARA TOPLAM 22.138.199.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.718.809.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.488.692.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 47.551.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.551.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 224.678.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 226.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 594.989.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 594.989.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 362.673.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 25.857.008.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 11.923.815.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.729.071.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 370.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.475.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 300.984.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.545.811.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -144.908.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.534.098.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 5.465.221.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 68.877.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 695.927.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.898.132.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 472.266.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 194.744.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 37.780.823.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 4.316.079.000,00

Kredi Hesaplama