FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

trabzon liman - tlman - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 520.693.516,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.173.531,00
 • Finansal Yatırımlar 126.966.037,00
 • Ticari Alacaklar 30.025.316,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.683.710,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.341.606,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 75.207.841,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 73.305.901,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.901.940,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.709.023,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 266.759.905,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.851.863,00
 • ARA TOPLAM 520.693.516,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 512.152.101,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 395.116.960,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.665.999,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 34.369.142,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.032.845.617,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.969.510,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.068.873,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.400.332,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.322.854,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.077.478,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.993.066,00
 • Diğer Borçlar 6.324.685,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.324.685,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.419.363,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.178.128,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.585.063,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.585.063,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 98.969.510,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 127.034.117,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 100.275.494,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.635.892,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.122.731,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.122.731,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 226.003.627,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 806.841.990,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 806.841.990,00
 • Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 181.026.373,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.786.068,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 138.153.919,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 318.107.324,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 159.340.442,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.032.845.617,00