FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tapdi tinaztepe - tnztp - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 980.840.119,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 678.887.964,00
 • Finansal Yatırımlar 4.338,00
 • Ticari Alacaklar 213.028.474,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.300,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 213.022.174,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.045.674,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.532.996,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.512.678,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 57.503.665,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.951.098,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.418.906,00
 • ARA TOPLAM 980.840.119,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.850.213.735,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 48.062,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 48.062,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 94.901.603,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.709.282.300,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 785.761,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 785.761,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.838.268,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.838.268,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.831.053.854,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 917.693.641,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 70.907.405,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 76.436.252,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 557.811.407,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.455.443,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 538.355.964,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.942.492,00
 • Diğer Borçlar 59.205.860,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 39.386.770,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.819.090,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 102.374.057,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.485.821,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.530.347,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.328.823,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 917.693.641,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 555.301.192,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 455.664.281,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.043.539,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.043.539,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 44.550.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.677.245,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.677.245,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.366.127,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.472.994.833,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.358.059.021,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.357.246.544,00
 • Ödenmiş Sermaye 128.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -90.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.478,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 247.451.908,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 537.408.616,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 537.408.616,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.713.503,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.366.188,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 347.620.328,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 202.865.497,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 812.477,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.831.053.854,00

Kredi Hesaplama