FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tofas oto. fab. - toaso - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 60.503.930.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.815.473.000,00
 • Finansal Yatırımlar 40.788.000,00
 • Ticari Alacaklar 18.417.698.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.757.566.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.660.132.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 7.102.060.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 7.102.060.000,00
 • Diğer Alacaklar 11.552.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.552.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 9.712.040.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 195.942.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 208.377.000,00
 • ARA TOPLAM 60.503.930.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 18.163.365.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2.542.466.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.542.466.000,00
 • Diğer Alacaklar 925.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 925.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 148.680.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.815.998.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.262.146.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 633.647.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 633.647.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.729.649.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 78.667.295.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.566.119.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 700.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.038.258.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 23.560.878.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.047.631.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.513.247.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.059.573.000,00
 • Diğer Borçlar 57.589.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 57.589.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 294.196.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.214.405.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.998.726.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 465.380.000,00
 • ARA TOPLAM 35.566.119.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.221.592.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.092.531.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.129.061.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.129.061.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 41.787.711.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 36.879.584.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.879.584.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 13.331.627.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -156.830.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -156.830.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -156.830.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.440.143.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.440.143.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.647.404.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.914.087.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.083.439.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 78.667.295.000,00