FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

turk ilac serum - trilc - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 849.077.785,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 17.789.903,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 722.562.608,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 556.402.163,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 166.160.445,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.062.876,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.062.876,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 44.300.120,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 45.723.292,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.638.986,00
 • ARA TOPLAM 849.077.785,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 756.454.444,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 148.686.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 604.891.102,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.935.418,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.605.532.229,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 720.641.350,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 247.623.559,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 58.560.318,00
 • Banka Kredileri 231.720.302,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 246.797.103,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 163.398.504,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 83.398.599,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.858.353,00
 • Diğer Borçlar 100.711.164,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 99.137.816,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.573.348,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 47.653.278,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.761.003,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.676.572,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.676.572,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 720.641.350,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 95.424.947,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.505.510,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.880.999,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.353.852,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 527.147,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 68.038.438,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 816.066.297,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 789.465.932,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 789.465.932,00
 • Ödenmiş Sermaye 161.805.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.084.074,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 399.024.745,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 399.024.745,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -819.167,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.089.542,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 130.086.639,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 82.375.932,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.605.532.229,00