FİNANS

tukas - tukas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.163.455.231,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 32.668.707,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 476.027.511,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.788,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 476.019.723,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 69.484.544,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.484.544,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 468.624.822,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.010.369,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 52.639.278,00
 • ARA TOPLAM 1.163.455.231,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 917.240.739,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 53.313.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 679.509.625,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 679.509.625,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 368.119,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 368.119,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 60.574.334,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 60.574.334,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 51.623.283,00
 • Diğer Duran Varlıklar 15.278.862,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.080.695.970,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 587.375.141,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 73.036.813,00
 • - Banka Kredileri 73.036.813,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 127.955.509,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.323.800,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 298.717.951,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.189.875,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 290.528.076,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.354.021,00
 • Diğer Borçlar 2.733.264,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.733.264,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.301.064,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.301.064,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.102.122,00
 • ARA TOPLAM 587.375.141,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 199.136.483,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 190.860.612,00
 • Banka Kredileri 179.066.207,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.794.405,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.275.871,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.275.871,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 786.511.624,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.294.184.346,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.294.184.346,00
 • Ödenmiş Sermaye 272.650.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 121.459,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 172.662.166,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 172.662.166,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 551.970,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.187.999,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 273.590.368,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 562.078.142,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.080.695.970,00

Kredi Hesaplama