FİNANS

tukas - tukas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.910.554.164,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 87.423.624,00
 • Finansal Yatırımlar 160.192.970,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 160.192.970,00
 • Ticari Alacaklar 889.691.036,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.856,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 889.679.180,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 86.022.840,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 86.022.840,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.223.090.275,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 371.494.391,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 143.405.207,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 29.562,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 92.609.466,00
 • ARA TOPLAM 2.910.554.164,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.064.570.006,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 72.491.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 766.303.907,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 766.303.907,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 419.400,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 419.400,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 62.685.842,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 62.685.842,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 110.108.278,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.975.124.170,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.673.907.289,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 932.709.591,00
 • - Banka Kredileri 932.709.591,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 121.433.441,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.272.847,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 398.132.508,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 398.132.508,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.299.985,00
 • Diğer Borçlar 48.119.205,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 48.119.205,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.251,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.154.514,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.154.514,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.180.245,00
 • ARA TOPLAM 1.673.907.289,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 192.240.246,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 149.224.620,00
 • Banka Kredileri 142.766.411,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.458.209,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.097.177,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 12.097.177,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.918.449,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.866.147.535,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.108.976.635,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.108.976.635,00
 • Ödenmiş Sermaye 490.770.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 121.459,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 171.822.703,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 171.822.703,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -287.493,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.201.669,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 59.250.370,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.373.916.222,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.975.124.170,00

Kredi Hesaplama