FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tukas - tukas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.965.118.976,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 282.178.805,00
 • Finansal Yatırımlar 290.902.741,00
 • Ticari Alacaklar 1.094.944.109,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.094.944.109,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 49.778.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 568.247,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49.210.553,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.889.017.254,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 57.813.241,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.001,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 300.471.025,00
 • ARA TOPLAM 3.965.118.976,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.744.850.148,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.646.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.607.162.402,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.607.162.402,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 274.388,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 274.388,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 113.472.827,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 113.472.827,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.010.351,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.709.969.124,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.458.920.725,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 681.935.133,00
 • - Banka Kredileri 628.816.784,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 81.008.345,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.313.691.660,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.313.691.660,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.748.266,00
 • Diğer Borçlar 136.903.207,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 136.903.207,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 131.623.142,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.695.554,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.925.678,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.440.346,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.485.332,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42.389.740,00
 • ARA TOPLAM 2.458.920.725,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 125.578.824,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 107.675.045,00
 • Banka Kredileri 100.876.033,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.799.012,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.903.779,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.903.779,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.584.499.549,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.125.469.575,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.125.469.575,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.472.310.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 121.459,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 165.489.599,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 165.489.599,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.620.597,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 79.905.613,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 385.969.785,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.019.778.907,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.709.969.124,00

Kredi Hesaplama