FİNANS

turkiye sigorta - tursg - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 9663011716
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 6892543489
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 12782535050
 • Brüt Yazılan Primler (+) 25173422675
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -11797107742
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) -593779883
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -4737890912
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -7854511620
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2883547755
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 233072953
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -1152100649
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -1510239512
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 358138863
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 2631017086
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 7534404
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 7534404
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 131916737
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -9160562668
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -7262970213
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -5101690729
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -6915516192
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 1813825463
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -2161279484
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -3830831189
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 1669551705
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -29090802
 • Faaliyet Giderleri (-) -1868501653
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 0
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Yazılan Primler (+) 0
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER 0
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) 0
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 0
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 0
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 0
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
 • Fon İşletim Gelirleri 0
 • Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Giriş Aidatı Gelirleri 0
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
 • Toplam Fon Giderleri (-) 0
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Ceza Ödemeleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 502449048
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 502449048
 • YATIRIM GELİRLERİ 4111822225
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 1799499881
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 0
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 668636382
 • Kambiyo Karları 935167684
 • İştiraklerden Gelirler 562195972
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 56853537
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 89468769
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -3583819045
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -61272080
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -2631017086
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Kambiyo Zararları (-) -724898059
 • Amortisman Giderleri (-) -40356076
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) -126275744
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 235207249
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -61898579
 • Reeskont Hesabı (+/-) -10706810
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 300447077
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 9276181
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -1910620
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 941403358
 • Dönem Karı ve Zararı 1265659477
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -324256119
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 941403358
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0

Kredi Hesaplama