FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

turkiye sigorta - tursg - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 29850353746
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 20257540273
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 33800606618
 • Brüt Yazılan Primler (+) 59518179027
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -24572956334
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) -1144616075
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -12943980435
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -19836431857
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 6604082649
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 288368773
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -599085910
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -679627107
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 80541197
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 9197520774
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 16932253
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 16932253
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 378360446
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -21945149047
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -16699703267
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -10006633716
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -23196280842
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 13189647126
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -6693069551
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -13621161763
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 6928092212
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 10029321
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 10029321
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -46408633
 • Faaliyet Giderleri (-) -5209066468
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 0
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Yazılan Primler (+) 0
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER 0
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) 0
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 0
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 0
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 0
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
 • Fon İşletim Gelirleri 0
 • Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Giriş Aidatı Gelirleri 0
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
 • Toplam Fon Giderleri (-) 0
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Ceza Ödemeleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 7905204699
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 7905204699
 • YATIRIM GELİRLERİ 14721994034
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 6534247694
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 0
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 3989246146
 • Kambiyo Karları 2998726474
 • İştiraklerden Gelirler 29627939
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 134796468
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 1035349313
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -14215014686
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -3133275139
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -9197520774
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Kambiyo Zararları (-) -1392556170
 • Amortisman Giderleri (-) -72303476
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) -419359127
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -758325108
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -415902869
 • Reeskont Hesabı (+/-) -247165854
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 12135367
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 20165438
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -127557190
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 6155335809
 • Dönem Karı ve Zararı 7653858939
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -1498523130
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 6155335809
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0