FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ulusoy elektrik - uluse - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.311.466.240,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 98.833.061,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 595.897.599,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 221.687.085,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 374.210.514,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.553.905,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.553.905,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 491.655.561,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.229.093,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32.818,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 100.264.203,00
 • ARA TOPLAM 1.311.466.240,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 476.177.462,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 141.761.014,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 95.108.401,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.204,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 40.080.090,00
 • Diğer Duran Varlıklar 190.369.290,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.787.643.702,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.404.564.313,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 408.404.401,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 811.455.251,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 327.506.117,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 483.949.134,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.494.586,00
 • Diğer Borçlar 95.629.162,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 95.629.162,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 3.716.273,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.246.229,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 35.729.070,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.237.916,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26.491.154,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.889.341,00
 • ARA TOPLAM 1.404.564.313,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.396.827,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.838.045,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.838.045,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 20.558.782,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.558.782,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.431.961.140,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 355.682.562,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 356.267.031,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.621,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.883.692,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.883.692,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.883.692,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.360.408,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -18.360.408,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.651.166,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 220.904.727,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 59.370.617,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -584.469,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.787.643.702,00