FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

vakiflar bankasi - vakbn - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 312915975000
 • Kredilerden Alınan Faizler 198542927000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 1151837000
 • Bankalardan Alınan Faizler 1279748000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1290774000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 109219223000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 1431466000
 • FAİZ GİDERLERİ -260960901000
 • Mevduata Verilen Faizler -225121690000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -13576002000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -10511907000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -9866653000
 • Diğer Faiz Giderleri -1260660000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 51955074000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 25745988000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 32727748000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 3418604000
 • Diğer 29309144000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -6981760000
 • Gayri Nakdi Kredilere -260000
 • Diğer -6981500000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 199740000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 14030910000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 4782827000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -3982543000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 13230626000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 40288762000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -37365614000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 25411678000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 25411678000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -365768000
 • Cari Vergi Karşılığı -8781428000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 25045910000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 25045910000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 25045910000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2.5839