FİNANS

vbt yazilim - vbtyz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 61.603.045,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.028.719,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.208.271,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.208.271,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 223.226,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 223.226,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 13.466.206,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.766.044,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 278.873,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 373.765,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.732.626,00
 • ARA TOPLAM 61.603.045,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 24.395.654,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.904,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.404,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.500,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 58.699,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.865.150,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.215.118,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.962.379,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.962.379,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 85.998.699,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.498.379,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.500.000,00
 • - Banka Kredileri 3.500.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.082.348,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 199.055,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.267.342,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 76.648,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.190.694,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.236.302,00
 • Diğer Borçlar 799.018,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 122.641,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 676.377,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.120,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.314.763,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.314.763,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 25.498.379,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.893.396,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.308.526,00
 • Banka Kredileri 3.132.217,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 176.309,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.811.859,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.811.859,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.589.003,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 34.391.775,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 51.606.924,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 51.606.924,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.775,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.665,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 22.665,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 22.665,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.940.250,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.015.114,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.625.120,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 85.998.699,00