FİNANS

vbt yazilim - vbtyz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 181.011.860,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 71.529.326,00
 • Finansal Yatırımlar 10.888.960,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 10.888.960,00
 • Ticari Alacaklar 57.645.666,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 57.645.666,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 604.224,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 260.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 344.224,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.498.049,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.103.977,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 408.801,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.741.658,00
 • ARA TOPLAM 181.011.860,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 89.977.152,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.180.703,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.178.203,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.500,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.477.397,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.097.132,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.302.479,00
 • - Şerefiye 14.371.210,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.225.803,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.225.803,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 270.989.012,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.909.260,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.311.226,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.558.296,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.558.296,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.252.873,00
 • Diğer Borçlar 18.229.965,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.943.298,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.286.667,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.073.569,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.544.658,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.208.500,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 336.158,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 86.909.260,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.568.351,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.674.459,00
 • Banka Kredileri 2.788.246,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.886.213,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.477.635,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.477.635,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 369.843,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 109.477.611,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 161.511.401,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 153.440.963,00
 • Ödenmiş Sermaye 26.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 65.190.632,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -546.174,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -546.174,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -546.174,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 417.805,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 417.805,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.920.371,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30.978.319,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 26.435.049,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.070.438,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 270.989.012,00

Kredi Hesaplama