FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

vbt yazilim - vbtyz - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 546.331.636,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 164.003.892,00
 • Finansal Yatırımlar 60.885.242,00
 • Ticari Alacaklar 130.629.133,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.488,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 130.603.645,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 46.702.737,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 45.329.769,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.372.968,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 58.065.399,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 85.862.541,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.920.112,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 182.692,00
 • ARA TOPLAM 546.331.636,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 216.957.664,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 812.283,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 735.955,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 76.328,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 39.641.946,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 91.100.510,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.022.574,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.591.818,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.591.818,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 763.289.300,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 243.632.449,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 618.542,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.729.393,00
 • Banka Kredileri 618.542,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 55.338.605,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 55.338.605,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.323.332,00
 • Diğer Borçlar 28.733.205,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 28.733.205,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.221.901,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.757.801,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.360.514,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.397.287,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 420.048,00
 • ARA TOPLAM 243.632.449,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.911.515,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.584.104,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.584.104,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 312.613,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.856.389,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.856.389,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.852.142,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 262.543.964,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 500.745.336,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 501.835.255,00
 • Ödenmiş Sermaye 117.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 104.568.825,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 158.714.445,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.380.638,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.380.638,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.380.638,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.628.903,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -3.628.903,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.574.254,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.480.087,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 100.507.185,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.089.919,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 763.289.300,00