FİNANS

vestel - vestl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 28.216.666.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.393.331.000,00
 • Finansal Yatırımlar 68.065.000,00
 • Ticari Alacaklar 9.031.187.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.397.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.018.790.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.779.716.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.075.599.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 704.117.000,00
 • Türev Araçlar 529.566.000,00
 • Stoklar 14.058.190.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.136.492.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 143.779.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.738.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 212.381.000,00
 • ARA TOPLAM 28.216.666.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 28.560.686.000,00
 • Finansal Yatırımlar 75.184.000,00
 • Ticari Alacaklar 296.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 296.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.273.696.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.249.448.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.248.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.054.980.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.233.282.000,00
 • - Şerefiye 196.568.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 121.829.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 612.005.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.266.617.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 25.231.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 56.777.352.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.752.460.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.990.088.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.571.789.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 76.984.000,00
 • Banka Kredileri 14.225.833.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.306.335.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.667.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.300.668.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 307.726.000,00
 • Diğer Borçlar 125.522.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 125.522.000,00
 • Türev Araçlar 368.914.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 416.665.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.399.222.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.266.199.000,00
 • ARA TOPLAM 41.752.460.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.333.543.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 854.963.000,00
 • Banka Kredileri 713.921.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 136.620.000,00
 • Ticari Borçlar 201.116.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 587.423.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 468.039.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 119.384.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 690.004.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 37.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 44.086.003.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.691.349.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.706.465.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 335.456.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 688.315.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.676.513.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.676.513.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -197.220.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.340.666.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.204.721.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 131.082.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 4.863.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 265.489.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.139.701.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.260.325.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 984.884.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 56.777.352.000,00

Kredi Hesaplama