FİNANS

vestel - vestl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 28.953.525.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.520.072.000,00
 • Finansal Yatırımlar 47.373.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.384.459.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.727.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.359.732.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.401.117.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.578.947.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 822.170.000,00
 • Türev Araçlar 231.435.000,00
 • Stoklar 14.964.489.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 977.118.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 110.715.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.474.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 415.988.000,00
 • ARA TOPLAM 28.953.525.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 30.705.821.000,00
 • Finansal Yatırımlar 88.584.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 88.584.000,00
 • Ticari Alacaklar 282.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 282.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.672.802.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.627.739.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.063.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.459.776.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.373.916.000,00
 • - Şerefiye 196.568.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 125.335.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 441.165.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 441.165.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.297.070.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 12.534.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 59.659.346.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.559.992.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.369.676.000,00
 • - Banka Kredileri 16.179.187.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 892.079.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 21.587.033.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 46.113.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.540.920.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 432.857.000,00
 • Diğer Borçlar 3.670.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.670.000,00
 • Türev Araçlar 314.639.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 470.432.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.418.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.332.651.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.332.651.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.148.537.000,00
 • ARA TOPLAM 44.559.992.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.504.297.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.057.649.000,00
 • Banka Kredileri 741.723.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 314.776.000,00
 • Ticari Borçlar 196.023.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 196.023.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 635.905.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 494.335.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 141.570.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 614.694.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.064.289.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.595.057.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.499.364.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 335.456.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 688.315.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.628.437.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.628.437.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -177.434.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.263.109.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.189.852.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 55.562.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 17.695.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 261.116.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.363.868.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 959.063.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.095.693.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 59.659.346.000,00

Kredi Hesaplama