FİNANS

vestel - vestl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 30.036.644.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.265.983.000,00
 • Finansal Yatırımlar 170.000,00
 • Ticari Alacaklar 11.235.108.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 48.627.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.186.481.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.467.248.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.555.795.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 911.453.000,00
 • Türev Araçlar 108.531.000,00
 • Stoklar 13.658.377.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 765.108.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 321.311.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 56.767.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 479.352.000,00
 • ARA TOPLAM 30.036.644.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 35.379.800.000,00
 • Finansal Yatırımlar 99.284.000,00
 • Ticari Alacaklar 421.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 421.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.108.125.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.076.112.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.013.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 12.775.428.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.740.152.000,00
 • - Şerefiye 196.568.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 175.039.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 334.178.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 334.178.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 951.698.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 65.416.444.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.944.040.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.499.282.000,00
 • - Banka Kredileri 17.945.921.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.763.006.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 22.312.268.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.634.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.259.634.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 804.865.000,00
 • Diğer Borçlar 5.934.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.934.000,00
 • Türev Araçlar 528.312.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.063.339.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 177.337.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.536.296.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.536.296.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.253.401.000,00
 • ARA TOPLAM 48.944.040.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.976.248.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.436.013.000,00
 • Banka Kredileri 1.063.195.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 372.818.000,00
 • Ticari Borçlar 173.129.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 173.129.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.360.634.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.233.739.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 126.895.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.472.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 51.920.288.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 13.496.156.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.162.665.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 335.456.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 688.315.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.054.121.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.054.121.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -736.802.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.649.756.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.659.540.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -37.731.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 27.947.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 261.116.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.237.628.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -63.727.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.333.491.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 65.416.444.000,00

Kredi Hesaplama