FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

vestel - vestl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 48.104.788.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.294.683.000,00
 • Finansal Yatırımlar 35.331.000,00
 • Ticari Alacaklar 17.825.902.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 456.542.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.369.360.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.255.571.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 889.313.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.366.258.000,00
 • Türev Araçlar 187.106.000,00
 • Stoklar 23.510.954.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.523.914.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.878.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 457.449.000,00
 • ARA TOPLAM 48.104.788.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 77.076.042.000,00
 • Finansal Yatırımlar 289.257.000,00
 • Ticari Alacaklar 821.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 821.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.801.484.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 28.767.776.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.708.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 34.641.411.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.913.790.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.340.924.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.982.111.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 358.813.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 125.180.830.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.137.591.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.062.917.000,00
 • - Banka Kredileri 20.281.985.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.824.663.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 41.965.774.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 112.528.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 41.853.246.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 912.453.000,00
 • Diğer Borçlar 14.166.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.166.000,00
 • Türev Araçlar 626.360.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.073.173.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.668.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.972.156.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.972.156.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.410.560.000,00
 • ARA TOPLAM 78.137.591.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.183.030.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.532.241.000,00
 • Banka Kredileri 1.867.476.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 664.765.000,00
 • Ticari Borçlar 178.174.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 178.174.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.930.013.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.580.853.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 349.160.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.272.751.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 12.836.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 84.320.621.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 40.860.209.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.044.256.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 335.456.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 15.514.508.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.755.669.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.755.669.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.285.410.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.505.072.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.609.481.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -165.241.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 60.832.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.253.194.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.230.732.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.449.625.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.815.953.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 125.180.830.000,00