FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

yapi ve kredi bank. - ykbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 128151971000
 • Kredilerden Alınan Faizler 68461393000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 255955000
 • Bankalardan Alınan Faizler 984094000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 159474000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 58036950000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 254105000
 • FAİZ GİDERLERİ -51203595000
 • Mevduata Verilen Faizler -32743900000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -5220672000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -4521609000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -6620391000
 • Diğer Faiz Giderleri -1868129000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 76948376000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 14133922000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 19401475000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 2071228000
 • Diğer 17330247000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -5267553000
 • Gayri Nakdi Kredilere -753000
 • Diğer -5266800000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 49988000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 8988028000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 2360040000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 18379064000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -11751076000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 3496817000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -13319808000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 65210590000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 3102944000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 68313534000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -15568845000
 • Cari Vergi Karşılığı -20149630000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 52744689000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 52744689000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 52744689000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0624

Kredi Hesaplama