FİNANS

Ekonomik büyüme nedir? Ekonomik büyüme nasıl hesaplanır?

Ülke ekonomileri yakından ilgilendiren bir terim olan ekonomik büyüme nedir? Hayatın her alanına tesir etmektedir. Bir ülkenin ekonomi yönünden büyümesi, hem toplum bazında hem de bireysel olarak herkesin refah düzeyini artıran bir olgudur. Ekonomik büyüme hesaplama yöntemi nedir? Ekonomik büyüme neden önemlidir?

Ekonomik büyüme nedir? Ekonomik büyüme nasıl hesaplanır?

İçindekiler

 • Ekonomik Büyüme Nedir?
 • Ekonomik Büyüme Neden Önemlidir?
 • Ekonomik Büyüme Nasıl Ölçülür?
 • Ekonomik Büyüme Nasıl Hesaplanır?
 • Ekonomik Büyüme Nasıl Gerçekleşir?

Ülke ekonomisinin üretiminin ve üretim kalitesinin artması, toplumun refah düzeyi açısından ciddi derecede önemlidir. Ne kadar daha fazla mal ve hizmet üretilirse o ülkenin ekonomisi o kadar fazla büyümektedir.

Ekonomik Büyüme Nedir?

Herhangi bir ülkenin üretim kalitesinin, üretim kapasitesinin, iş gücünün geçmiş senelere göre giderek artması; o ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Üretim kapasitesindeki artış oranı daha çok malın ve hizmetin satılmasına imkân tanımaktadır. Daha basit açıklamak gerekirse herhangi bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetlerin büyük oranda satışının gerçekleşmesi sonucunda yıllık kazanç, yani ciro elde edilmektedir. Bir sonraki sene bu satılan ürün ve hizmetlerde fazlasıyla artış yaşandığında ekonomik büyüme sağlanmaktadır. Bu durumun tam tersine de ekonomik küçülme denmektedir. Eğer o ülke bir önceki seneye göre daha az ürün ve hizmet satarsa, o zaman ekonomi alanında küçülme yaşanmış olur.

Ekonomik Büyüme Neden Önemlidir?

Ekonomik büyüme hem ülke hem de yönetim mekanizmaları açısından oldukça önemli bir konudur.

Hayat kalitesinin artması ve geçim sıkıntısının ortadan kalkması için ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması gerekir. Ekonomik büyüme, sanayilerdeki üretim artışı ile ekonomideki çarkların döndüğünü kanıtlar nitelikte bir veridir. Her sene bir önceki seneye göre büyüyen bir ekonomi, daha fazla mal ve hizmet üretmektedir. Belirli bir zaman içerisinde ekonomik kaynakların miktarındaki artış, ülke ekonomisini olumlu şekilde etkilemektedir.

Ekonomik Büyüme Nasıl Ölçülür?

Ekonomik büyüme, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’nın senelik artışının belirli zaman aralığında, çoğunlukla reel olarak değiştiği yüzde oranı ile ölçülmektedir. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, GSYİH olarak ifade edilmektedir. GSYİH ile birlikte GSMH verileri de ekonomik büyüme hesabında kullanılır.

GSMH, Gayri Safi Milli Hâsıla’nın kısaltılmış halidir. Ekonomik büyümenin ölçülmesinde her iki gösterge de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Nominal Gayri Safi Milli Hâsıla ise herhangi bir ülkenin yurt içi ve yurt dışında bir sene içerisinde üretmiş olduğu mal veya hizmet ile ilgili ürünlerin, cari fiyatlar ile çarpılmasıyla elde edilmiş değerdir.

Ekonomik Büyüme Nasıl Hesaplanır?

Ekonomik büyüme hesaplama formülü şu şekildedir:

Bir ülkenin ekonomik büyümesi hesaplanırken;

 • (Δ GSYİH/ GSYİHt) = (GSYİHt+1 – GSYİHt ) / GSYİHt formülü kullanılmaktadır.

Bu hesap sonunda çıkan sonuç, 100 ile çarpıldığında ekonomik büyümenin yüzdesel verisi elde edilmiş olur. Bir ülkenin ekonomik açıdan büyümesi demek, insanların daha refah içerisinde yaşaması demektir.

Ekonomik Büyüme Nasıl Gerçekleşir?

Ekonomik büyümenin sağlanması için birçok etkenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Teknoloji dünyasındaki yenilikler, değişimler ve gelişmeler. Özellikle yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu şekilde uygun fiyata kaliteli malların üretilmesi sağlanabilir.
 • Gelir dağılımındaki adalet. Gelirin artması insanların daha rahat yaşaması demektir.
 • İşsizliğin azalması ve iş gücündeki kalitenin yükselmesi
 • Ekonomideki fiziksel sermaye mallarının miktarının artması
 • Emek gücündeki artış. Çalışma saatleri, fiziki iş gücü ve iş gücünün artması demek, ürün artışı ve satışı demektir. Özellikle nüfus artışı, iş gücünü önemli ölçüde etkileyen bir faktördür.
 • Doğal kaynak kullanımının artması da ekonomi için oldukça önemlidir. Doğal kaynakların ekonomi alanına kazandırılması ile ekonomik büyüme gerçekleşebilmektedir.
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler