FİNANS

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay’dan mesainin haczine vize çıkmadı: Dörtte birinden fazla…

Yargıtay yine çok ses getirecek bir karara imza attı. Bu kez gündemde borcu olan işçiler vardı. Yüksek mahkeme emsal bir karar alarak borçlu işçinin mesai ücretinin tamamının haczedilmesinin mümkün olmadığına hükmetti. Ancak fazla çalışma ve genel tatil alacaklarının dörtte birinin haczedilebileceği belirtildi.

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay’dan mesainin haczine vize çıkmadı: Dörtte birinden fazla…

Emsal bir karara imza atan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, işçi olan borçlunun fazla çalışma ve genel tatil alacaklarının dörtte birinden fazlasının haczi mümkün olmadığına hükmetti.

Fabrikada çalışan işçinin, maaşına haciz koyduran alacaklı şirket hızını alamayarak fazla mesai ücreti; resmi bayram izin ücretlerine haciz koydurdu. Borçlu işçi mahkemenin yolunu tutarak icra müdürlüğünün işleminin iptalini talep etti. Mahkemeden eli boş dönen borçlu işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi.

iStock-1168013916

“DÖRTTE BİRİNİ GEÇEMEZ”

Emsal nitelikte bir karara imza atan daire, borçlu işçilerin mesai ücretlerinin tamamının haczine vize vermedi. Kararda şöyle denildi:

“Somut olayda, icra müdürlüğünce, borçlunun fazla çalışma ücreti ve genel tatil alacağının tamamı üzerine haciz konulduğu, borçlu vekilinin haczin kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağının 1/4'ünden fazlasının haczi mümkün değildir. O halde mahkemece, şikâyetin, borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağı üzerine konulan haczin 1/4'ünü aşan kısım yönünden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle tümden kabulü isabetsizdir.”


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön