FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

akis gmyo - aksgy - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.569.329.379,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 760.697.493,00
 • Finansal Yatırımlar 49.521.397,00
 • Ticari Alacaklar 143.057.648,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 958.040,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 142.099.608,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.235.605,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.235.605,00
 • Türev Araçlar 48.622.804,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 139.709.211,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.885.221,00
 • ARA TOPLAM 1.569.329.379,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 22.313.305.690,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.487.399,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 38.486.423,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.000.976,00
 • Türev Araçlar 2.021.847,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 55.885.691,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.915.830.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 168.546.655,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.409.172,00
 • - Şerefiye 5.040.855,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.368.317,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 96.705.611,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 6.419.315,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 23.882.635.069,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.686.237.565,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 422.437.829,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 534.329.709,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 51.978.995,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 43.600.904,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.378.091,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.993.786,00
 • Diğer Borçlar 640.590.179,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 591.871.592,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 48.718.587,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.690.616,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.216.451,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 505.402,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.711.049,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.686.237.565,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.963.729.479,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.947.483.941,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.110.055,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.110.055,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.328.353,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.807.130,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.807.130,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.649.967.044,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 20.232.668.025,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.232.668.025,00
 • Ödenmiş Sermaye 805.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.796.441.592,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 276.876.746,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.109.446,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.431.897,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.431.897,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 110.119.269,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 65.636.273,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 44.482.996,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 913.235.325,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.236.671.995,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.358.458.325,00
 • Diğer Yedekler 339.301.224,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 23.882.635.069,00