FİNANS

akis gmyo - aksgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.065.040.990,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 672.884.715,00
 • Finansal Yatırımlar 44.764.175,00
 • Ticari Alacaklar 64.097.374,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 664.186,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 63.433.188,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.394.385,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.394.385,00
 • Türev Araçlar 99.027.475,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 69.625.057,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 764.648,00
 • ARA TOPLAM 1.065.040.990,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.069.637.501,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.652.975,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.746.976,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 905.999,00
 • Türev Araçlar 61.461.726,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 168.577.788,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.741.409.516,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.449.827,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.481.609,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.481.609,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.711.404,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.892.656,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.134.678.491,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.886.969.211,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 620.413.626,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 631.248.201,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 34.615.678,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 30.257.730,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.357.948,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.662.990,00
 • Diğer Borçlar 548.973.638,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 537.256.791,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.716.847,00
 • Türev Araçlar 6.503.963,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 31.141.061,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.410.054,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 846.051,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.564.003,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.886.969.211,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.298.147.021,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.290.128.255,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.122.024,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.122.024,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 548.213,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.348.529,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.348.529,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.185.116.232,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.949.562.259,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.949.562.259,00
 • Ödenmiş Sermaye 805.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.109.167,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 121.877.344,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.873.176,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.193.182,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -507.023,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -507.023,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 160.160.900,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 54.923.045,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 105.237.855,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 122.379.253,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.082.451.597,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.700.414.986,00
 • Diğer Yedekler 54.696.807,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.134.678.491,00

Kredi Hesaplama