FİNANS

akis gmyo - aksgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 771.969.821,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 490.023.629,00
 • Finansal Yatırımlar 13.247.707,00
 • Ticari Alacaklar 60.333.842,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 488.191,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 59.845.651,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.419.666,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.419.666,00
 • Türev Araçlar 66.529.611,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.056.042,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 597.486,00
 • ARA TOPLAM 771.969.821,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.444.304.562,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.112.897,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.191.659,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 921.238,00
 • Türev Araçlar 45.516.916,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 161.672.199,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.140.889.797,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.615.313,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.591.280,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.591.280,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.459.456,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.446.704,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.216.274.383,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.692.848.921,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 389.672.075,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 647.216.790,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 23.684.042,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.531.631,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.152.411,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.846.408,00
 • Diğer Borçlar 609.649.387,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 590.767.232,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.882.155,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.075.672,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.704.547,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 904.704,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.799.843,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.692.848.921,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.534.587.394,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.526.559.106,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.278.093,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.278.093,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 812.994,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 937.201,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 937.201,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.227.436.315,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.988.838.068,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.988.838.068,00
 • Ödenmiş Sermaye 805.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.109.167,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 121.877.344,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.873.176,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.535.467,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -148.765,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -148.765,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 127.398.792,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 53.294.235,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 74.104.557,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 122.379.253,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.082.451.597,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.770.795.188,00
 • Diğer Yedekler 54.696.807,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.216.274.383,00

Kredi Hesaplama