FİNANS

aygaz - aygaz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.193.496.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 960.648.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 670.847.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 95.393.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 575.454.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 60.616.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.616.000,00
 • Türev Araçlar 20.623.000,00
 • Stoklar 400.357.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.110.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 39.244.000,00
 • ARA TOPLAM 2.193.496.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.201.744.000,00
 • Finansal Yatırımlar 421.205.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.869.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.869.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 147.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 147.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.847.444.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 696.418.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.315.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.315.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.010.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 850.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.395.240.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.851.876.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 220.824.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 346.349.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 824.200.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 137.504.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 686.696.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 67.979.000,00
 • Diğer Borçlar 2.291.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.273.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.018.000,00
 • Türev Araçlar 32.442.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.989.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.499.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 295.645.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 295.645.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42.658.000,00
 • ARA TOPLAM 1.851.876.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.225.961.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 997.017.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 117.153.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 67.238.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 67.238.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 44.553.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.077.837.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.317.403.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.317.403.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 71.504.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -7.442.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 248.016.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 249.249.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 237.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -233.661.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -4.822.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 5.405.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -234.244.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 352.192.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.611.683.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -24.889.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.395.240.000,00