FİNANS

ittifak holding - ittfh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.955.319.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 598.978.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 210.957.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 210.957.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.106.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 388.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.718.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 949.212.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 126.673.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.878.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.875.000,00
 • ARA TOPLAM 1.953.679.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.640.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.330.460.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.067.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3.067.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.324.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.324.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.584.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.584.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 63.122.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.636.131.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 517.905.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 880.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.803.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 3.652.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.569.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.312.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 257.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 62.907.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.285.779.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 882.494.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 148.091.000,00
 • - Banka Kredileri 148.062.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 179.086.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.626.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 283.534.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 283.534.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.265.000,00
 • Diğer Borçlar 50.601.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.999.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 29.602.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 195.782.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.134.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.080.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.054.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 882.494.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 531.580.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 150.358.000,00
 • Banka Kredileri 147.378.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.980.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 165.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 26.416.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.596.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.596.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 339.045.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.414.074.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.871.705.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 922.452.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 384.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -8.089.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 181.216.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 325.696.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 325.825.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.483.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 90.786.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.146.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -76.954.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -17.998.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.949.253.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.285.779.000,00

Kredi Hesaplama