FİNANS

ittifak holding - ittfh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.140.159.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 523.686.000,00
 • Finansal Yatırımlar 16.351.000,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 16.351.000,00
 • Ticari Alacaklar 183.288.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 183.288.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.171.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 388.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.783.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.175.217.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 142.411.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.413.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 80.462.000,00
 • ARA TOPLAM 2.138.999.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.160.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.852.153.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.172.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.172.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.158.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.158.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.065.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.065.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25.029.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.803.230.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 943.614.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.243.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.983.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 276.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.076.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.861.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 215.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 52.386.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.992.312.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 832.304.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 109.904.000,00
 • - Banka Kredileri 109.867.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 169.388.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.435.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 253.377.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 253.377.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.027.000,00
 • Diğer Borçlar 52.943.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 30.543.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.400.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 209.431.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.883.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.351.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.106.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.245.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 832.304.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.013.337.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 86.241.000,00
 • Banka Kredileri 84.658.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.583.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.007.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.752.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.479.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.479.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 859.858.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.845.641.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.146.671.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.455.012.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 384.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -8.089.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 181.216.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 581.240.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 581.537.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.119.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.146.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -121.111.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 393.961.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.691.659.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.992.312.000,00

Kredi Hesaplama