menderes tekstil - mndrs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 734.416.367,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.520.071,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 131.203.836,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.420.560,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 94.783.276,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.328.829,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.075.010,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.253.819,00
 • Türev Araçlar 358.514,00
 • Stoklar 483.121.607,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.881.050,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 171.704,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 87.295.032,00
 • ARA TOPLAM 734.416.367,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 716.440.291,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.721,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.721,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 157.147.079,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 60.510.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 428.233.911,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.114.279,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 2.451,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 316.948,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.709.934,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.709.934,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 40.878.372,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.450.856.658,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 826.384.826,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 445.041.589,00
 • - Banka Kredileri 445.041.589,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 137.217.766,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.749.086,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 212.931.162,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 107.753,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 212.823.409,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.359.654,00
 • Diğer Borçlar 2.138.647,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 92.078,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.046.569,00
 • Türev Araçlar 564.210,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.372.588,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 340.646,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.418.564,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.090.518,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 328.046,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 826.384.826,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 422.234.337,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 377.643.965,00
 • Banka Kredileri 373.042.679,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.607.495,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 41.441.972,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 41.441.972,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.148.400,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.248.619.163,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 202.237.495,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 216.868.842,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -25.567.435,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 485.133,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -559.907,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -559.907,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -559.907,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.460.462,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.675.456,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -40.624.867,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -14.631.347,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.450.856.658,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.