FİNANS

mazhar zorlu holding - mzhld - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 326.332.046,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.436.083,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 58.769.623,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 219.336,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.550.287,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 107.398.277,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 101.520.976,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.877.301,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 129.159.451,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.622.577,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.882.635,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.063.400,00
 • ARA TOPLAM 326.332.046,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 269.428.532,00
 • Finansal Yatırımlar 183.045,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.986.710,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 38.957.163,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.547,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.360.169,00
 • Maddi Duran Varlıklar 155.124.321,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 276.892,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.297,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 29.297,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 42.660.203,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 595.760.578,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 321.264.897,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.976.109,00
 • - Banka Kredileri 15.976.109,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.348.527,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 580.992,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 55.150.487,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 329.076,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 54.821.411,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.081.965,00
 • Diğer Borçlar 11.759.003,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 301.115,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.457.888,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 87.048.117,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 37.960.386,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 101.940.303,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.680.185,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 99.260.118,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 321.264.897,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.802.940,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.640.260,00
 • Banka Kredileri 5.416.211,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 224.049,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.558.745,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 833.359,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.770.576,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.770.576,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 352.067.837,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 243.692.741,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 153.623.382,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.836.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 30.778.036,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.903.331,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.903.331,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.903.331,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -383.642,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -563.469,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 179.827,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.414.867,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 130.493.628,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -18.612.176,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 90.069.359,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 595.760.578,00

Kredi Hesaplama