FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

mazhar zorlu holding - mzhld - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 576.238.863,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.920.013,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 111.397.223,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.014.625,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 110.382.598,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 153.405.457,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 150.820.757,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.584.700,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 219.782.301,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 59.505.554,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 235.667,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.992.648,00
 • ARA TOPLAM 576.238.863,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.170.175.306,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.263.758,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 33.233.210,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.548,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 145.363.525,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.774.737.791,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 47.804,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 705.387,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.281.425,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.281.425,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.746.414.169,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 400.765.800,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.151.272,00
 • - Banka Kredileri 3.151.272,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 26.285.765,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.645.471,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 132.183.021,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 132.183.021,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.444.216,00
 • Diğer Borçlar 15.560.151,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.618.556,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.941.595,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 188.004.437,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.326.616,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.810.322,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.810.322,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 400.765.800,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 218.827.218,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.115.652,00
 • Banka Kredileri 1.308.917,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.806.735,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.974.323,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.018.763,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 30.774.950,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.774.950,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 172.943.530,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 619.593.018,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.126.821.151,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 86.381.119,00
 • Ödenmiş Sermaye 108.559.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 682.581.447,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 279.629.376,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 279.629.376,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.244.189,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.895.258,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -3.647.586,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 752.328,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.339.783,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -992.645.522,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -5.187.707,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.040.440.032,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.746.414.169,00