FİNANS

mazhar zorlu holding - mzhld - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 437.659.888,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 103.000.574,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 122.117.539,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 982.729,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 121.134.810,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 48.259.467,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 46.735.543,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.523.924,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 135.077.470,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.852.876,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.631,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.323.331,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 17.323.331,00
 • ARA TOPLAM 437.659.888,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.018.595.691,00
 • Finansal Yatırımlar 420.098,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 43.318.918,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 43.288.716,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.202,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 100.243.895,00
 • Maddi Duran Varlıklar 843.848.968,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 254.020,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.691.380,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.691.380,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.456.255.579,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 299.955.005,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.649.369,00
 • - Banka Kredileri 8.649.369,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.280.547,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 482.108,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 34.604.533,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.604.533,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.353.627,00
 • Diğer Borçlar 14.067.185,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.045.995,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.021.190,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 187.961.499,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19.818.748,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.219.497,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.996.173,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.223.324,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 299.955.005,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 107.723.852,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.685.553,00
 • Banka Kredileri 3.670.816,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.737,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 890.712,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 833.359,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 41.393.413,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 41.393.413,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 60.920.815,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 407.678.857,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.048.576.722,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 468.422.274,00
 • Ödenmiş Sermaye 108.559.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 219.031.604,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 219.031.604,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.931.845,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -229.645,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -646.525,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 416.880,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.259.844,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 98.363.442,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 41.438.029,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 580.154.448,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.456.255.579,00

Kredi Hesaplama