FİNANS

sarkuysan - sarky - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.961.076.385,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 730.313.452,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.459.990.673,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.933.002,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.450.057.671,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 204.617.531,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 204.617.531,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.043.310.526,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 510.332.851,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.516.932,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.994.420,00
 • ARA TOPLAM 6.961.076.385,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 926.787.421,00
 • Finansal Yatırımlar 1.746.549,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.506.111,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.506.111,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 80.189.213,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 154.085.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 666.499.013,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.016.300,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.824.487,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.309.798,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.887.863.806,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.913.407.308,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.826.887.357,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 655.599.209,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.951.669.455,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.951.669.455,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 73.340.310,00
 • Diğer Borçlar 63.110.323,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 63.110.323,00
 • Türev Araçlar 25.308.043,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 217.928.027,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 44.723.065,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 54.841.519,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 38.952.470,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.889.049,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 4.913.407.308,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 688.057.663,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 583.265.793,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 103.505.976,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 103.505.976,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.285.894,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.601.464.971,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.286.398.835,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.284.730.386,00
 • Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.020.551,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.811.730,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 365.690.692,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 157.644.779,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 540.929.273,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 832.256.821,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.668.449,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.887.863.806,00

Kredi Hesaplama