FİNANS

sarkuysan - sarky - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.787.265.526,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 972.021.505,00
 • Finansal Yatırımlar 85.438,00
 • Ticari Alacaklar 4.070.836.598,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.145.733,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.061.690.865,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 266.162.602,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 266.162.602,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.101.112.842,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 355.417.606,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.000.344,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.628.591,00
 • ARA TOPLAM 8.787.265.526,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.469.450.442,00
 • Finansal Yatırımlar 4.208.571,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.512.627,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.512.627,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.686.085,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 421.934.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.012.303.805,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.740.074,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.026.845,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.713.597,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.256.715.968,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.315.707.310,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.660.089.384,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 821.085.242,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.381.242.052,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.381.242.052,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.222.148,00
 • Diğer Borçlar 59.597.133,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 59.597.133,00
 • Türev Araçlar 4.786.278,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 193.191.606,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 94.186.589,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 38.306.878,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 36.308.857,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.998.021,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.315.707.310,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 945.681.196,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 745.587.860,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 175.791.272,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 175.791.272,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.302.064,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.261.388.506,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.995.327.462,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.979.368.330,00
 • Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.020.551,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -73.353.062,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 396.253.294,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 157.644.779,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.669.650.995,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 428.151.773,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.959.132,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.256.715.968,00

Kredi Hesaplama