FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sarkuysan - sarky - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 12.129.227.510,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.463.870.919,00
 • Finansal Yatırımlar 344.938,00
 • Ticari Alacaklar 4.926.132.893,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.052.517,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.899.080.376,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 361.695.741,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 361.695.741,00
 • Türev Araçlar 11.474.057,00
 • Stoklar 4.856.482.722,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 479.303.299,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.085.766,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 28.837.175,00
 • ARA TOPLAM 12.129.227.510,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.299.210.727,00
 • Finansal Yatırımlar 8.266.988,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.436.457,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.436.457,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 288.131.498,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 856.695.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.918.514.182,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.715.867,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 90.508.170,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 76.721.192,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.428.438.237,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.391.510.824,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.938.390.569,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 828.282.560,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.967.164.287,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.967.164.287,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.838.434,00
 • Diğer Borçlar 74.519.915,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 74.519.915,00
 • Türev Araçlar 7.889.398,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 215.459.306,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 99.925.328,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 235.041.027,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 230.350.122,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.690.905,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 8.391.510.824,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.482.219.229,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.292.388.724,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 149.377.703,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 149.377.703,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40.452.802,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.873.730.053,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.554.708.184,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.531.159.932,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.706.361.723,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -173.530.544,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -173.530.544,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -173.530.544,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 222.224.746,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.917.454,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.175.308.654,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.452.211.394,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 23.548.252,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.428.438.237,00