FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
600.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020
25
5,000
20,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020
Nâma
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6
499.999.975
99.999.995,000
20,00000
B Grubu
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
500.000.000
100.000.000,000
20,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 14.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

1) Şirketimizin 31.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Kâr Dağıtımı kararı doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 2.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin %20 oranında 100.000.000,-TL artırılarak 500.000.000,-TL‘den 600.000.000,-TL'ye çıkartılmasına,

- Artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayenin tamamının 2023 Yılı Dönem Kârından (Geçmiş Dönem Kârı hesabından) olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,

- Artırım karşılığında 100.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995,- TL'lik B grubu hamiline paylar 16. Tertip olarak ve 500 adet 5,-TL'lik A grubu nama paylar 13. Tertip olarak çıkartılmasına,

- % 20 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine,

- Sermaye artırım tarihinin, Sermaye Piyasası Kurulundan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresi içinde açıklanmasına,

- Artırımın Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizde yayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilan edilmesine,

-İş bu Yönetim Kurulu Kararının KAP'ta yayınlanmasına,

Oy çokluğu ile karar verildi.


Türkçe açıklamanın en altına, "İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."