FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sarkuysan - sarky - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.253.628.563,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.214.080.271,00
 • Finansal Yatırımlar 120.803,00
 • Ticari Alacaklar 5.142.408.190,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.580.448,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.127.827.742,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 276.861.817,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 276.861.817,00
 • Türev Araçlar 1.221.412,00
 • Stoklar 4.323.412.866,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 259.135.074,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22.155.668,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.232.462,00
 • ARA TOPLAM 11.253.628.563,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.990.171.397,00
 • Finansal Yatırımlar 9.574.720,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.325.493,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.325.493,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.243.609,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 421.934.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.502.301.464,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.292.108,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.221.861,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.150.580,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.243.799.960,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.118.240.421,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.430.999.246,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 648.367.844,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.354.750.375,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.354.750.375,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.855.517,00
 • Diğer Borçlar 37.151.896,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 885.863,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.266.033,00
 • Türev Araçlar 51.605.883,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 213.423.149,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 266.271.525,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 91.808.716,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 90.531.265,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.277.451,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.270,00
 • ARA TOPLAM 8.118.240.421,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 988.756.686,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 842.582.039,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 98.200.099,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 98.200.099,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 47.974.548,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.106.997.107,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.136.802.853,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.116.209.636,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.020.551,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -81.312.300,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 711.410.880,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 223.269.693,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.377.010.497,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.406.011.283,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 20.593.217,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.243.799.960,00