FİNANS

yonga mobilya - yonga - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 179.975.872,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.270.732,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.139.763,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.139.763,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.660.218,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.660.218,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 112.337.487,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.193.244,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.792.173,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.582.255,00
 • ARA TOPLAM 179.975.872,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 74.377.994,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.929,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.929,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 67.472.407,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.024.584,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.024.584,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.480.472,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 254.353.866,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 136.759.178,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 105.511.854,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.968.480,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.968.480,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.868.519,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 197.153,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.671.366,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.833.706,00
 • Diğer Borçlar 5.285.312,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 537.116,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.748.196,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.312.686,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.397.451,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 952.581,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 751.409,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 201.172,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 628.589,00
 • ARA TOPLAM 136.759.178,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.104.226,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.943.451,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.046.758,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.046.758,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 114.017,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 153.863.404,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 100.490.462,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 100.490.462,00
 • Ödenmiş Sermaye 16.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.962.010,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.305.806,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.327.197,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.572.812,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 35.828.443,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 254.353.866,00

Kredi Hesaplama