FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

yonga mobilya - yonga - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 193.904.049,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.250.911,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 16.986.326,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 125.053,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.861.273,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.598.159,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.598.159,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 133.443.975,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.864.701,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.759.977,00
 • ARA TOPLAM 193.904.049,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 405.403.719,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.929,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.929,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 400.617.845,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.195.986,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.195.986,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 599.307.768,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 209.815.464,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 144.383.488,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.295.017,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 25.685.401,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.193.732,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.491.669,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.110.291,00
 • Diğer Borçlar 7.214.346,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 649.266,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.565.080,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.062.670,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.030.069,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.828.897,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 201.172,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 34.182,00
 • ARA TOPLAM 209.815.464,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 84.954.750,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.294.164,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.124.852,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.124.852,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 60.535.734,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 294.770.214,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 304.537.554,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 304.537.554,00
 • Ödenmiş Sermaye 16.800.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 71.790.991,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 205.726.013,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 205.726.013,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.074.897,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.092.841,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 265.744.902,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -266.617.193,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 599.307.768,00