FİNANS

yonga mobilya - yonga - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 156.011.489,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 17.695.105,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.362.750,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.362.750,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.258.030,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.258.030,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 99.523.375,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 745.886,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 150.774,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 37.669,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.388.674,00
 • ARA TOPLAM 156.011.489,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 75.727.882,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.929,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.929,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 69.562.659,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 849.110,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 849.110,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 481.803,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 180.675,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 231.739.371,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.472.965,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 131.414.964,00
 • - Banka Kredileri 128.432.360,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 926.529,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 926.529,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.097.799,00
 • Diğer Borçlar 5.198.224,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 537.116,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.661.108,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.806.661,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 994.606,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 793.434,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 201.172,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 34.182,00
 • ARA TOPLAM 151.472.965,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.142.312,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.097.646,00
 • Banka Kredileri 6.572.646,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.044.666,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.044.666,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 176.615.277,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 55.124.094,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 55.124.094,00
 • Ödenmiş Sermaye 16.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.821.018,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.821.018,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 25.305.806,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.327.197,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 59.253.288,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -42.077.409,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 231.739.371,00

Kredi Hesaplama