FİNANS

yonga mobilya - yonga - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 162.733.091,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 28.097.995,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 14.576.441,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.576.441,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.800.846,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.800.846,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 88.860.926,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.662.769,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.551.462,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.182.652,00
 • ARA TOPLAM 162.733.091,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 64.631.465,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.929,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.929,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 58.267.633,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.168.654,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 708.604,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 227.364.556,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 108.332.640,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 60.624.687,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.359.438,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.359.438,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 18.939.029,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.797.497,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.141.532,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.395.050,00
 • Diğer Borçlar 2.541.632,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 540.552,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.001.080,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.294.172,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.634.703,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.811.042,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.609.870,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 201.172,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 732.887,00
 • ARA TOPLAM 108.332.640,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.515.959,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.337.540,00
 • Banka Kredileri 5.096.552,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.240.988,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.769.879,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.769.879,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.408.540,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 128.848.599,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 98.515.957,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 98.515.957,00
 • Ödenmiş Sermaye 16.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.450.949,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.305.806,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.327.197,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.570.866,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 32.366.945,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 227.364.556,00

Kredi Hesaplama